موضوعات = اقتصاد تکنولوژیکی و رشد
تعداد مقالات: 34
1. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 298-327

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم


3. بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 30-45

10.30507/jmsp.2020.102779

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


4. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 90-108

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


6. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 716-742

10.30507/jmsp.2021.105738

مژگان علیزاده؛ علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره


7. آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 422-451

10.30507/jmsp.2020.102560

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


8. رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 646-669

10.32598/JMSP.7.4.7

محمد شریف کریمی؛ کیومرث سهیلی؛ فرشته ابراهیمی


9. ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 108-123

10.32598/JMSP.7.1.108

نظر دهمرده قلعه نو؛ ندا علی احمدی؛ عباسعلی قادری


10. بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 770-789

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.770

وحید شقاقی شهری؛ حسین امیری؛ مریم روشن معز


12. اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 618-643

10.32598/JMSP.6.4.620

ابوالفضل نوفرستی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید محمد جواد رزمی؛ محمد نوفرستی


13. تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 21-40

محمدعلی مرادی؛ مرتضی اکبری؛ فهیمه بشارتی


14. بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 61-80

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ عبدالرضا کرانی


15. بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 101-120

یوسف عیسی زاده روشن؛ علیرضا پورفرج


16. آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-20

محمد حسین عبادی؛ محمدجواد رضائی


17. اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 40-60

زهرا نصراللهی؛ اعظم هادیان


19. تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 120-140

ندا عبدالرحیمی؛ پروانه سلاطین


20. بررسی رابطه علی بین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 20-40

اناهیتا روزی طلب؛ عبدالکریم حسین پور


22. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها)

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 143-158

حسین قربانی؛ هادی غفاری؛ عباس نوری؛ الهام تقوایی


23. ناکارآمدی سیاست‌ها و تأثیر آن بر عدم توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 41-67

حمید عزیزمحمدلو؛ ابوالقاسم مهدوی


24. تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 135-151

سید مهدی میر؛ احمد صادقی؛ سید احمد محدث؛ مجید ثنایی طرقبه


25. بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 115-132

نیره راثی؛ سیدجمال الدین محسنی زنوزی