اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1138
تعداد پذیرش 278
تعداد عدم پذیرش 714
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 402

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 681539
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 330373
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 88 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 155 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 119 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 180 روز
درصد پذیرش 24 %