اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1201
تعداد پذیرش 289
تعداد عدم پذیرش 754
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 439

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 301
تعداد مشاهده مقاله 771703
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 355563
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 87 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 284 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 204 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 176 روز
درصد پذیرش 24 %