اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1183
تعداد پذیرش 285
تعداد عدم پذیرش 746
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 433

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 298
تعداد مشاهده مقاله 739237
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 347967
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 87 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 286 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 206 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 112 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 24 %