اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1287
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 822
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 503

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 218713
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120972
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 24 %