سیاست‌های راهبردی و کلان (JMSP) - واژه نامه اختصاصی