اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر داوود دانش‌جعفری

استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

d.jafarisespjournasl.ir

سردبیر

دکتر حسین علایی

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

h.alayeesespjournal.ir

جانشین سردبیر

دکتر محمد حسین کریم

دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

www.karim.ir/
karimsistani482gmail.com

مدیر وب سایت

مسعود امجدی پور

کارشناس آی تی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل کارشناس ارشد کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

masoudap2000gmail.com

مدیر اجرایی

محمود صفدری نهاد

مدیریت دولتی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

www.mahmoodsafdari.blogfa.com
mahmood.safdariyahoo.com
22258903- داخلی 104

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد ابویی اردکانی

دانشیار دانشگاه تهران

abooyeeut.ac.ir

دکتر حسن افراخته

استاد دانشگاه خوارزمی

afrakhtehkhu.ac.ir

دکتر احمد اکبری

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

akbariirost.org

دکتر مصیب پهلوانی

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

pahlavanieco.usb.ac.ir

دکتر محمد‌جعفر حبیب‌زاده

استاد دانشگاه تربیت مدرس

d.habibzadehsespjournasl.ir

دکتر محمد‌رضا دهشیری

دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

d.dehshirisespjournasl.ir

دکتر ابراهیم عباسی

دانشیار دانشگاه الزهرا

abbasiebrahim2000yahoo.com

دکتر مرتضی عزتی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mezzatimodares.ac.ir

دکتر سعید فراهانی فرد

دانشیار دانشگاه قم

saeed.farahanifardgmail.com

دکتر آرین قلی پور

استاد دانشگاه تهران

agholiporut.ac.ir

دکتر علیرضا کرباسی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

arkarbasi2002yahoo.com

دکتر غلامرضا معمار زاده

استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

gmemargmail.com

دکتر نادر مهرگان

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

mehregannaderyahoo.com