سیاست‌های راهبردی و کلان (JMSP) - فرایند پذیرش مقالات