سیاست‌های راهبردی و کلان (JMSP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله