اهداف و چشم انداز

 

اهداف فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان 

 

-     گسترش مرز‌های دانش در حوزه‌‌های نظارت و ارزیابی راهبردی سیاست‌‌های کلی و سند چشم انداز.

 

-     توسعه‌ی الگوها و تئوری‌‌های نظارت و ارزیابی فعلی و ساخت نظریه‌‌های جدید.

 

-     انتقال و تبادل تجربیات و دستاورد‌های تازه‌ی علمی در سطح بین‌المللی و انتشار تجربیات جهانی از نحوه‌ی نظارت و ارزیابی بر سیاست‌‌های کلان و چشم‌انداز.

 

-     انتشار یافته‌‌های حاصل از پژوهش در حوزه‌ی نظارت راهبردی بر سیاست‌‌های کلان نظام و تحقق اهداف سند چشم‌انداز.

 

-     مطالعات تطبیقی در حوزه سیاست‌‌های کلی کشور میان ایران و کشور‌های حوزه سند چشم‌انداز.

 

-     تبدیل شدن به مرجع اصلی شاخص‌‌های ساده و ترکیبی نظارت و ارزیابی راهبردی و کلان.

 

-     در دسترس قراردادن منابع و مراجع برای استفاده‌ی استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور و کمک مؤثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمیم‌گیری و حل مشکلات و معضلات کلان کشور.

 

-    ارتقا و توسعه‌ی فرهنگ نظارت و ارزیابی و جهت‌دهی برای توسعه‌ی کشور.

 

-    ایجاد بستری مناسب برای ارائه‌ی‌ اندیشه‌‌های نو در حوزه‌ی نظارت و ارزیابی کلان و راهبردی و جهت‌دهی به پژوهش‌‌های این حوزه.

 

 

از آنجا که یکی از رسالتهای کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ کتبی علمی در مباحث نظارتی است ، لذا برخی از مکتوبات چاپ شده این کمیسیون برای استفاده علاقمندان در سایت قرار می گیرد .

1-  توسعه شاخصها و نماگرها

2- بررسی نظری و روش شناسی طراحی شاخصها