سیاست‌های راهبردی و کلان (JMSP) - اهداف و چشم انداز