تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 298
تعداد مشاهده مقاله 736,390
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 347,639
تعداد مقالات ارسال شده 1,183
تعداد مقالات پذیرفته شده 285
تعداد مقالات رد شده 745
تعداد داوران 224

 آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 31 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399، صفحه 1-200 

1. طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی

10.30507/jmsp.2020.102559

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع