تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 242
تعداد مشاهده مقاله 541,972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 278,599
تعداد مقالات ارسال شده 986
تعداد مقالات پذیرفته شده 222
تعداد مقالات رد شده 591
تعداد داوران 209

 آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 26، تابستان 1398 

6. اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

صفحه 268-285

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی