تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 243
تعداد مشاهده مقاله 519,492
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269,953
تعداد مقالات ارسال شده 967
تعداد مقالات پذیرفته شده 222
تعداد مقالات رد شده 583
تعداد داوران 208

 آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 26، تابستان 1398 

6. تاثیرمتغیرهای اقتصادی بر صادرات محصولات سنتی و کشاورزی ایران

صفحه 120-140

محمد رضا کهنسال؛ فریبا اقبال؛ نسیبه زارعی


8. اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

صفحه 101-120

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی