دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1398 
1. تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش بنیان

صفحه 1-20

حبیب الله رعنایی کردشولی؛ سید مسلم علوی؛ مریم سلطانی


2. تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

صفحه 21-40

علی فقه مجیدی؛ شهلا صمدی پور؛ فریبا سلامی


4. اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

صفحه 61-80

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان


5. تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته

صفحه 81-100

آرش رفاح کهریز؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ نیر هاشمی برنج ابادی؛ نگار قاسم زاده


6. ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق

صفحه 101-120

نظر دهمرده قلعه نو؛ ندا علی احمدی؛ عباسعلی قادری


7. نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران

صفحه 121-140

محمد رضا سلمانی بیشک؛ داود بهبودی؛ مصطفی شکری؛ الهام بهرامی