اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف/ ایران

چکیده

یکی از عواملی که می‌تواند بر بازدهی شاخص‌کل و بازدهی سهم‌های شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار اثرگذار باشد، اتخاذ و اعمال سیاست‌های مختلف در سطح کلان و بین‌المللی است. در این مقاله اثر توافق و اجرای برجام بر بازدهی شاخص‌کل و سهم‌های منتخب بررسی می‌شود. درحقیقت این مطالعه به دنبال بررسی، چگونگی تأثیر برجام بر روند بازدهی سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. به‌همین منظور داده‌های مربوط به بازدهی سهم‌ها و شاخص‌کل بازار بورس اوراق بهادار تهران از 01/09/1393 تا 23/04/1395 جمع‌آوری شده است. نتایج به‌دست آمده با استفاده از روش رگرسیون ناپیوسته کوتاه‌مدت، نشان می‌دهد، در روز توافق به‌دلیل هجوم سهامداران و ورود سرمایۀ جدید به بازار بورس، بازدهی شاخص‌کل بازار منفی شد و سهامداران خرد متضرر شدند. در روز اجرای برجام بازده شاخص‌کل جهش مثبت داشت. در بلندمدت نیز با استفاده از روش تفاضل در تفاضل با رفع برخی تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای روند بلندمدت این بازار بهتر شد و بازدهی آن نسبت به حالتی که برجام رخ نمی‌داد افزایش محسوسی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Short run Psychological Effects of Joint Comprehensive Plan of Action on Market Index Return of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • vida varahrami 1
  • alireza Sarabadani 2
  • hamid nejad ghorban 2
1 asistant professor / shahid beheshti university
2 master in economics/ university of Sharif
چکیده [English]

One of the reasons that can effect on market index return is adoption of international policies. As investors enter stock exchange market to achieving benefit of distinguish promoting abilities, is necessary how swinging market index return before and after of policies adoption. In this paper we had collected index market return of data’s from 1395/04/23 till 1393/09/01 and the results reveal that usage of discontinuity regression method in short term index market return in day of agreement became negative, because of propensity of stockholders to market to gaining high profit. In performing day stockholders who had experience of agreement day, done so well and who were thinking of so high return, didn’t appear in market, to don’t see reduction of return in that day. In long term, usage of difference in differences model with elimination of sanction, trend of returns became better and had increasing if JCPOA didn’t happen.
Keywords: Tehran Stock Exchange, Return of Stock, Discontinuity Regression Method, Joint Comprehensive Plan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange
  • Return of Stock
  • Discontinuity Regression Method
  • Joint Comprehensive Plan