تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30507/jmsp.2020.102557

چکیده

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

چکیده

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت‌های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شده‌باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده‌است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده ‌شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا ‌است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال‌های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می‌گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شد

طبقه بندی JEL: E60 ، N10
کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویاکلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financing on Economic Growth in the selected MENA countries

نویسندگان [English]

  • Amin Akbarzade 1
  • Mosayeb pahlavani 2
  • Seyed hosein Mirjalili‏ 3
1 Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 University of Sistan and Baluchestan
3 Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The Impact of Financing on Economic Growth in the selected MENA countries

Abstract

Achieving a high and stable economic growth rate is one of the major goals of any economic system and is always considered by national economic policymakers. To achieve this, we need to identify binding constraints on economic growth. Because a growth strategy will succeed when the constraints on economic growth identified and some arrangements adopted to remove them. One of the most important constraint that has always been of interest to economists is financing constraint.In this study, we examined the impact of financing on enonomic growth of 15 MENA countries covering 2003 to 2016 data and using the GMM method. our empirical finding indicate that financing has a positive impact on the economic growth of MENA countries and improving this variable leads to growth and prosperity.

Keywords: Financing, Economic Growth, Growth model, MENA , Dynamic Panel Data

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Economic Growth
  • MENA