داوران

داوران محترم برای ارزیابی مقالات می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که به آنان اختصاص داده شده و به آدرس پست الکترونیک آنان ارسال شده است، وارد سایت شده و به ارزیابی مقالات اقدام کنند. 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محسن ابراهیمی اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عیسی ابراهیم زاده اقتصاد، اقتصاد شهری، روستایی، منطقه ای، املاک و مستغلات و حمل و نقل استادتمام دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد ابویی اردکانی دانشگاه تهران
اسمعیل ابونوری اقتصاد هیات علمی دانشگاه سمنان
سید عباس احمدی علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
آرمان احمدی زاد مدیریت استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
خالد احمدزاده اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
مهدی ادیب پور اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمدرضا آراستی عضوهیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
محسن اسلامی علوم سیاسی گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس
سعید اسلامی بیدگلی دکترای مدیریت مالی
کیومرث اشتریان علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
محمدمحسن اشرف پور سازمان‌های کسب و کار، اقتصاد کسب و کار، بازاریابی، حسابداری، مدیریت استادیار دانشگاه / مشاور و بازرس ویژه بانک قرض الحسنه مهر ایران
عسل آغاز مدیریت عضو عیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
حسن افراخته دانشگاه خوارزمی
حسین آقابابایی حقوق دانشیاردانشگاه کیلان
احمد اکبری دانشگاه سیستان و بلوچستان
موسی اکبرلو دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن الماسی مدیریت عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مسعود امجدی پور کارشناس اطلاع رسانی
حسین امیری اقتصاد کلان و اقتصاد پولی، توسعه اقتصادی، تغییرات تکنولوژیکی و رشد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
امیر حسین امیر خانی مدیریت رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور
حبیب انصاری سامانی اقتصاد استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد
ابراهیم انواری اقتصاد استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی بالوی حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس فارابی تهران ـ گرایش حقوق عمومی
حمید برقی مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه
شهزاد برومند اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی بزرگی مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد باقر بهشتی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
سیدعلی پایتختی اسکویی اقتصاد هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-گروه اقتصاد
حجت پارسا اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
جمشید پژویان دانشگاه علامه طباطبایی
عادل پیغامی اقتصاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) معاون پژوهشی دانشگاه
مصیب پهلوانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا تاجیک علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا تخشید علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی اکبر تقوایی مدیریت گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
احمد جانسیز علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان
احمد جعفری صمیمی اقتصاد استاد دانشگاه مازندران
جهانگیر جهانگیری علوم اجتماعی عضو هیأت علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
خلیل جهانگیری اقتصاد هیات علمی
توکل حبیب زاده دانشگاه امام صادق
محمدجعفر حبیب‌زاده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسن خانی علوم سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)
آزاد خانزادی اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
اکبر خدابخشی اقتصاد عصو هیات علمی، دانشگاه ابن سینا
جلیل خداپرست شیرازی اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
فرهاد خداداد کاشی اقتصاد مالی
عباس خلجی علوم سیاسی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی - گروه حقوق و علوم سیاسی
مریمl خلیلی عراقی مدیریت استادیار, دکتری مدیریت بازرگانی, واحد علوم و تحقیقات تهرانو دانشگاه آزاد اسلامی
الهام خواجه پور اقتصاد استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان
زهرا خوشنود اقتصاد مالی، مدیریت استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
یداله دادگر اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مریم دارابی مدیریت دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
داود دانش جعفری اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
محمد درویش علوم اجتماعی مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
منیره دیزجی اقتصاد بین الملل استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
محمدرضا دهشیری علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل
محمدحامد دهقان‌پور مدیریت دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
آرش دوراندیش اقتصاد استادیار اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید راسخی اقتصاد بین الملل دانشگاه مازندران
میثم رافعی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی گروه امور عمومی، دانشکده اقتصاد،‌دانشگاه خوارزمی،‌ تهران،‌ایران
محمد جواد رزمی اقتصاد معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
ولی رستمی علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا رضوانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه تهران
محمد جواد رنجکش علوم سیاسی هیات علمی علوم سیاسی فردوسی مشهد
طاهر روشندل مدیریت هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هاشم زارع اقتصاد عضو هیات علمی تمام وقتدانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
هدی زبیری اقتصاد استادیار دانشگاه مازندران
مهدی یزدانی اقتصاد، اقتصاد بین الملل گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
بهجت یزدخواستی دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
سید هادی زرقانی علوم اجتماعی، علوم سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی . عضو هیات علمی گروه جغرافیا . دانشگاه فردوسی مشهد
احمد ساعی علوم سیاسی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عزت الله سام آرام
حمید سپهردوست اقتصاد دانشگاه بو علی سینا
مهدی سراوانی اقتصاد دانشگاه
علی سردارشهرکی اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیرعلی سیف الدین اقتصاد، توسعه اقتصادی، تغییرات تکنولوژیکی و رشد هیات علمی دانشگاه تهران
حسین سلیمی علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی سلیمی فر دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده اقتصاد
کیومرث سهیلی اقتصاد عضو هیات علمی / دانشگاه رازی
علی سوری اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی
افشین شامیری شکفتی علوم سیاسی دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل شاه آبادی اقتصاد عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ناصر شاهنوشی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
شاهرخ شجری اقتصاد عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
محسن شفیعی نیک آبادی مدیریت دانشگاه سمنان
وحید شقاقی شهری اقتصاد استادیار دانشگاه علوم اقتصادی
علی شمس الدینی علوم اجتماعی جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای/ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علی شهابی اقتصاد، اقتصاد بین الملل بانک مرکزی ایران
مهیم شیهکی تاش اقتصاد هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدنبی شهیکی تاش اقتصاد، اقتصاد بخش عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان
روح الله شهنازی اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
رضا شیوا اقتصاد دانشگاه تهران
سعید صیاد مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمد صیادی اقتصاد گروه اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
احمد صادقی اقتصاد مدرس دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران
حسین صادقی اقتصاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سید کمال صادقی اقتصاد هیات علمی دانشگاه تبریز
مجید صامتی اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
مرتضی صامتی اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مهدی صبوری پور استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمود صفدری نهاد مدیریت کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام
سکینه صفری اقتصاد بین الملل دانشگاه آزاد تهران مرکزی
اسماعیل صفر زاده اقتصاد، روش‌های ریاضی و کمی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
بیژن صفوی اقتصاد عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدتقی ضیایی بیگدلی مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز
رویا طباطبایی یزدی اقتصاد رییس سازمان ملی بهره وری
امیر منصور طهرانچیان اقتصاد دانشگاه
لطفعلی عاقلی کهنه شهری اقتصاد هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر عبادی اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
امید مهدی عبادتی روش‌های ریاضی و کمی، مدیریت رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه خوارزمی
ابراهیم عباسی مدیریت دانشگاه الزهرا
طیبه عباسی مدیریت هیات علمی
عباس عبد شاهی اقتصاد دانشگاه رامین اهواز
حسین (ادیب) عربی اقتصاد کارشناس کمیسیون نظارت/ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ابولقاسم عربیون سازمان‌های کسب و کار، اقتصاد کسب و کار، بازاریابی، حسابداری دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران
میترا عزتی عضو هیأت علمی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران
مرتضی عزتی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
یوسف عیسی زاده اقتصاد دانشگاه مازندران
فرهاد عطایی اقتصاد دانشگاه تهران
صدیقه عطرکار روشن اقتصاد، توسعه اقتصادی، تغییرات تکنولوژیکی و رشد عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
حسین علایی مدیریت دانشیار دانشگاه امام حسین
اکبر علیوردی نیا دانشگاه مازندران
مصطفی عمادزاده اقتصاد استاد/دانشگاه اصفهان
محمد غفاری مدیریت عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران ـ دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی
داریوش غلامزاده مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ـ واحد تهران مرکز
جمال فتح اللهی اقتصاد استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید فراهانی فرد اقتصاد دانشیار دانشگاه قم
محمد حسن فطرس اقتصاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
مهدی قائمی اصل سازمان‌های کسب و کار، اقتصاد کسب و کار، بازاریابی، حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران خیابان طالقانی، بعد از خیابان بهار، نرسیده به خیابان شریعتی، نبش خیابان جهان، بعد از بانک تجارت، دانشکده اقتصاد
فریدون قریشی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
نورالله قیصری علوم سیاسی استادیار دانشگاه تهران
آرین قلی پور دانشگاه تهران
صالح قویدل اقتصاد، اقتصاد بین الملل دانشکده اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه- ایران
علیرضا کرباسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین کریم اقتصاد دانشیار اقتصاد منابع دانشگاه خوارزمی تهران
آصف کریمی مدیریت دانشگاه تهران
سعید کریمی اقتصاد عضو هیات علمی
هادی کشاورز اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی هییت علمی دانشگاه خلیج فارس
مجتبی کلهر محمدی
اکبر کمیجانی اقتصاد استاد دانشگاه تهران
امید گیلانپور استادیار پژوهش و مدیر گروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی/
حسن گلمرادی اقتصاد موسسه آموزش عالی بانکداری
آتوسا گودرزی اقتصاد ریاست موسسه آموزش عالی بیمه اکو
میثم لطیفی مدیریت دانشگاه اماما صادق علیه السلام
افشین متقی علوم سیاسی استادیار دانشگاه خوارزمی
سمیرا متقی اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه
محمود متوسلی اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه تهران
سیدجمال الدین محسنی زنوزی اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی دانشار اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
حسین محمدی اقتصاد، اقتصاد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
محمود محمد قاسمی اقتصاد عضو هیات علمی و استادیار مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
سید نورالدین محمودی علوم اجتماعی استادیار/ دانشگاه تهران
محمود محمود زاده اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه-گروه اقتصاد-فیروزکوه-ایران
یوسف محنت فر اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی عضو هیات علمی
مریم مختاری علوم اجتماعی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج
مجید مختاریان پور مدیریت هیات علمی
سید جواد میر اقتصاد پژوهشگر؛ موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
سیدمحمد میرجبرئیلی مدیریت دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی
حسین میرزایی علوم اجتماعی استاد دانشگاه تهران
اصغر میرفردی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
امیر حسین مزینی اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدیه مسنن مظفری اقتصاد دانشگاه
شهناز مشایخ اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
رسام مشرفی مشرفی اقتصاد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد شهید بهشتی
سیدحسن مطیعی لنگرودی اقتصاد دانشگاه تهران
سعید معیدفر دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
غلامرضا معمارزاده طهران مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
سید نظام الدین مکیان اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
بهرام ملک محمدی اقتصاد، روش‌های ریاضی و کمی دانشیار دانشکده‌ی محیط زیست، گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
حمیدرضا ملک محمدی علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران
محمدرضا منجذب اقتصاد استادیار دانشگاه علوم اقتصادی
عباس منوریان دانشیار دانشگاه تهران
محسن مهرآرا اقتصاد دانشگاه تهران
نادر مهرگان اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم موسی زاده علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشکاه تهران
ابراهیم موسی زاده حقوق دانشیار دانشگاه تهران/ حقوق عمومی
میرحسین موسوی اقتصاد دانشگاه الزهراء
میر حسین موسوی اقتصاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
سید عباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیددرید موسوی مجاب حقوق حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد مولایی اقتصاد دانشگاه بو علی سینا
نصراله مولایی هشجینی علوم اجتماعی گروه جغرافیا دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت
علی اکبر ناجی میدانی اقتصاد استادیار دانشگاه فردوسی مشهر
ابوالقاسم نادری دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
سید امیر نیاکوئی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان
شعبان نجف پور علوم سیاسی سازمان بازرسی کل کشور - رئیس گروه صیانت از حقوق شهروندی
محمد ندیری اقتصاد استادیار دانشگاه تهران
قدیر نصری علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
زریر نگین تاجی اقتصاد استادیار دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم نگهداری اقتصاد رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی و احدبندرعباس
بهرام نوازنی علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه بین امللی امام خمینی
سهیلا نوری علوم اجتماعی استادیار دانشگاه زابل
مسعود نونژاد اقتصاد دانشگاه آزاد
اکرم هادیزاده مدیریت دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
سید ضیاء هاشمی علوم اجتماعی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
سیما هاشمی بهداشت، سلامت و رفاه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول
نوروز هاشم‌زهی واحد شرق دانشگاه آزاد اسلامی
جواد هراتی اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد
جواد هراتی اقتصاد هیئت علمی/دانشگاه بجنورد
یدالله هنری لطیف پور علوم سیاسی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان گروه علوم سیاسی
سید مجتبی واعظی حقوق دانشیار دانشگاه شیراز/ حقوق عمومی
صادق واعظ زاده علوم سیاسی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
احمد ودادی مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز
محمد رضا ویژه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
محمد حسن وکیل پور اقتصاد عضو گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس