داوران

داوران محترم برای ارزیابی مقالات می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که به آنان اختصاص داده شده و به آدرس پست الکترونیک آنان ارسال شده است، وارد سایت شده و به ارزیابی مقالات اقدام کنند. 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
هانیه آرزمجو مدیریت، مدیریت اطلاعات و ارتباطات استادیار گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران
عیسی ابراهیم زاده اقتصاد استادتمام دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسن ابراهیمی اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
محمد ابویی اردکانی دانشگاه تهران
خالد احمدزاده اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
آرمان احمدی زاد مدیریت استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
مهدی ادیب پور اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محسن اسلامی علوم سیاسی گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس
محمدمحسن اشرف پور مدیریت استادیار دانشگاه / مشاور مدیرعامل و بازرس ویژه بانک قرض الحسنه مهر ایران
حسن افراخته دانشگاه خوارزمی
موسی اکبرلو دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن اکبری مدیریت دانشگاه رازی
حسن الماسی مدیریت عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امیر حسین امیر خانی مدیریت رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور
حسین امیری اقتصاد تکنولوژیکی و رشد، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
حبیب انصاری سامانی اقتصاد استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد
ابراهیم انواری اقتصاد استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی بالوی حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس فارابی تهران ـ گرایش حقوق عمومی
شهزاد برومند اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حجت پارسا اقتصاد گروه اقتصاد _دانشگاه خلیج‌فارس
سیدعلی پایتختی اسکویی اقتصاد هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-گروه اقتصاد
مصیب پهلوانی اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
عادل پیغامی اقتصاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) معاون پژوهشی دانشگاه
احمد جعفری صمیمی اقتصاد استاد دانشگاه مازندران
جهانگیر جهانگیری علوم اجتماعی عضو هیأت علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
محمدجعفر جوادی ارجمند علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
مرتضی حاجی‌علی‌خمسه حقوق پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و همکار حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدجعفر حبیب‌زاده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
توکل حبیب زاده دانشگاه امام صادق
محمد حسن خانی علوم سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)
جلیل خداپرست شیرازی اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
فرهاد خداداد کاشی اقتصاد مالی دانشگاه پیام نور مرکز
عباس خلجی علوم سیاسی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی - گروه حقوق و علوم سیاسی
مریمl خلیلی عراقی مدیریت استادیار, دکتری مدیریت بازرگانی, واحد علوم و تحقیقات تهرانو دانشگاه آزاد اسلامی
الهام خواجه پور اقتصاد استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کرمان
زهرا خوشنود اقتصاد مالی، مدیریت استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
یداله دادگر اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مریم دارابی مدیریت دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
داود دانش جعفری اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
محمدرضا دهشیری علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل
محمدحامد دهقان‌پور مدیریت دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
آرش دوراندیش اقتصاد استادیار اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
منیره دیزجی استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سعید راسخی دانشگاه مازندران
میثم رافعی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی گروه امور عمومی، دانشکده اقتصاد،‌دانشگاه خوارزمی،‌ تهران،‌ایران
محمد جواد رزمی اقتصاد معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
ولی رستمی علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محسن رفیعیان توسعه شهری و روستایی، علوم اجتماعی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد
حسن رنگریز مدیریت دانشکده مدیریت - دانشگاه خوارزمی تهران
طاهر روشندل مدیریت هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هاشم زارع اقتصاد عضو هیات علمی تمام وقتدانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
هدی زبیری اقتصاد استادیار دانشگاه مازندران
احمد ساعی علوم سیاسی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حمید سپهردوست اقتصاد دانشگاه بو علی سینا
مهدی سراوانی اقتصاد دانشگاه
علی سردارشهرکی اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین سلیمی علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
کیومرث سهیلی اقتصاد عضو هیات علمی / دانشگاه رازی
امیرعلی سیف الدین اقتصاد، اقتصاد تکنولوژیکی و رشد هیات علمی دانشگاه تهران
ابوالفضل شاه آبادی اقتصاد عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
محسن شفیعی نیک آبادی مدیریت، مدیریت اطلاعات و ارتباطات دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان
وحید شقاقی شهری اقتصاد استادیار دانشگاه خوارزمی
علی شمس الدینی علوم اجتماعی جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای/ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علی شهابی اقتصاد بانک مرکزی ایران
محمدنبی شهیکی تاش اقتصاد، اقتصاد بخش عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهیم شیهکی تاش اقتصاد هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد صادقی اقتصاد مدرس دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران
سید کمال صادقی اقتصاد هیات علمی دانشگاه تبریز
مهدی صبوری پور استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمود صفدری نهاد مدیریت دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ـ دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران ـ ایران
اسماعیل صفر زاده اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سعیده صفری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سعید صیاد مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمد صیادی اقتصاد گروه اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
محمدتقی ضیایی بیگدلی مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز
لطفعلی عاقلی کهنه شهری اقتصاد هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
امید مهدی عبادتی مدیریت گروه عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران
ابراهیم عباسی مدیریت دانشگاه الزهرا
طیبه عباسی مدیریت هیات علمی
ابولقاسم عربیون دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران
مرتضی عزتی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
میترا عزتی عضو هیأت علمی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران
صدیقه عطرکار روشن اقتصاد، اقتصاد تکنولوژیکی و رشد عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فاطمه علیجانی اقتصاد گروه اقتصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور ایران
اکبر علیوردی نیا دانشگاه مازندران
یوسف عیسی زاده اقتصاد دانشگاه مازندران
محمد غفاری مدیریت عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران ـ دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی
داریوش غلامزاده مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ـ واحد تهران مرکز
جمال فتح اللهی اقتصاد استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد حسن فطرس اقتصاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
مهدی قائمی اصل دانشگاه خوارزمی تهران خیابان طالقانی، بعد از خیابان بهار، نرسیده به خیابان شریعتی، نبش خیابان جهان، بعد از بانک تجارت، دانشکده اقتصاد
سیدعباس قریشی علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای دانشجوی دکتری علوم سیاسی واحدبافت
آرین قلی پور دانشگاه تهران
صالح قویدل اقتصاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه- ایران
علیرضا کرباسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین کریم اقتصاد تکنولوژیکی و رشد دانشیار اقتصاد منابع دانشگاه خوارزمی تهران
آصف کریمی مدیریت دانشگاه تهران
هادی کشاورز اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی هییت علمی دانشگاه خلیج فارس
مجتبی کلهر محمدی
حسن گلمرادی اقتصاد موسسه آموزش عالی بانکداری
امید گیلانپور استادیار پژوهش و مدیر گروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی/
افشین متقی علوم سیاسی استادیار دانشگاه خوارزمی
سمیرا متقی اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجمال الدین محسنی زنوزی اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی دانشار اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
محمود محمد قاسمی اقتصاد عضو هیات علمی و استادیار مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
حسین محمدی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمود محمود زاده اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه-گروه اقتصاد-فیروزکوه-ایران
سید نورالدین محمودی علوم اجتماعی استادیار/ دانشگاه تهران
یوسف محنت فر اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی عضو هیات علمی
مریم مختاری علوم اجتماعی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج
امیر حسین مزینی اقتصاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدیه مسنن مظفری اقتصاد دانشگاه
غلامرضا معمارزاده طهران مدیریت دولتی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
سید نظام الدین مکیان اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
بهرام ملک محمدی اقتصاد دانشیار دانشکده‌ی محیط زیست، گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
حمیدرضا ملک محمدی علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران
محمدرضا منجذب اقتصاد استادیار دانشگاه علوم اقتصادی
نادر مهرگان اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
میر حسین موسوی اقتصاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
سیددرید موسوی مجاب حقوق حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ابراهیم موسی زاده علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشکاه تهران
ابراهیم موسی زاده حقوق دانشیار دانشگاه تهران/ حقوق عمومی
سیدمحمد میرجبرئیلی مدیریت دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی
نیلوفر میرسپاسی خط مشی گذاری عمومی استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
اصغر میرفردی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
شعبان نجف پور علوم سیاسی سازمان بازرسی کل کشور - رئیس گروه صیانت از حقوق شهروندی
محمد ندیری اقتصاد استادیار دانشگاه تهران
زریر نگین تاجی اقتصاد استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سهیلا نوری علوم اجتماعی استادیار دانشگاه زابل
نوروز هاشم‌زهی واحد شرق دانشگاه آزاد اسلامی
سیما هاشمی اقتصاد رفاه و توسعه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول
جواد هراتی اقتصاد هیئت علمی/دانشگاه بجنورد
سید مجتبی واعظی حقوق دانشیار دانشگاه شیراز/ حقوق عمومی
احمد ودادی مدیریت عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز
محمد حسن وکیل پور اقتصاد عضو گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی ولدخانی حقوق دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی یزدانی اقتصاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی