موضوعات = اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
تعداد مقالات: 26
1. اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 66-85

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی


2. تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 30-45

علی فقه مجیدی؛ شهلا صمدی پور؛ فریبا سلامی


3. اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 730-749

سلمان ستوده نیا؛ محمد دانش نیا؛ حسین احمدی راد؛ فرنگیس احمدی رادی؛ اعظم قزلباش


4. تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 808-823

ابوالفضل شاه آبادی؛ زینب زرین نعل


5. اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 644-665

حمید محمدی؛ منیراحمد رسولی زاده


6. آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 686-709

بهاره مفوضی؛ زهره طباطبایی نسب؛ یحیی ابطحی


9. بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 81-100

سیدکاظم موسوی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد


11. تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 100-120

صابر خداوردیزاده؛ علی رضازاده؛ شیرزاد میرزایی


12. تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 125-141

نسیبه زارعی؛ محمد قطب الدینی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی


13. اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 69-92

حسین امیری؛ اعظم احمدیان


15. اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 121-138

محمد جواد مهدی زاده؛ حمید محمدی؛ ماشااله سالارپور؛ علیرضا کیخا


16. اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 69-89

اکبر دهقانی؛ علی حقیقت


17. اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 157-168

محمد نوفرستی


18. اثر نقصانهای بازار بر رفتار نرخ‌های ارز در ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 61-82

سید فخرالدین فخرحسینی


20. حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 0-0

ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل؛ حمید تنهایی


21. نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-35

داود دانش جعفری؛ سمانه کریمی


24. تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی


25. عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-86

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ احسان شافعی؛ رضا رمضانی