موضوعات = اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
تعداد مقالات: 33
1. بررسی "تاثیر سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی "

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 624-653

10.30507/jmsp.2021.108219

علیرضا صالحی؛ جواد خلیق؛ عقیله حیدری


2. ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 654-673

10.30507/jmsp.2021.102469

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


3. بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 88-119

10.30507/jmsp.2020.102390

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت


6. تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر مخارج عمومی کشور

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 72-94

10.30507/jmsp.2020.102263

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند


7. عوامل موثر بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 138-162

10.30507/jmsp.2020.102464

سیاب ممی پور؛ سمیه کرمی


8. تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 30-45

10.32598/JMSP.7.1.30

علی فقه مجیدی؛ شهلا صمدی پور؛ فریبا سلامی


9. اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 66-85

10.32598/JMSP.7.1.66

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی


10. اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 730-749

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.730

سلمان ستوده نیا؛ حسین احمدی راد؛ محمد دانش نیا؛ فرنگیس احمدی راد؛ اعظم قزلباش


11. تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 808-823

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.808

ابوالفضل شاه آبادی؛ زینب زرین نعل


12. اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 644-665

10.32598/JMSP.6.4.644

حمید محمدی؛ منیراحمد رسولی زاده


13. آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 686-709

10.32598/JMSP.6.4.686

بهاره مفوضی؛ زهره طباطبایی نسب؛ یحیی ابطحی


16. بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 81-100

سیدکاظم موسوی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد


18. تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 100-120

صابر خداوردیزاده؛ علی رضازاده؛ شیرزاد میرزایی


19. اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 69-92

حسین امیری؛ اعظم احمدیان


20. تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 125-141

نسیبه زارعی؛ محمد قطب الدینی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی


22. اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 121-138

محمد جواد مهدی زاده؛ حمید محمدی؛ ماشااله سالارپور؛ علیرضا کیخا


23. اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 69-89

اکبر دهقانی؛ علی حقیقت


24. اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 157-168

محمد نوفرستی


25. اثر نقصانهای بازار بر رفتار نرخ‌های ارز در ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 61-82

سید فخرالدین فخرحسینی