تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله: بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، شاخص هایی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه مهم تر اقتصاد دانش بنیان را می توان از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی دانست. به دلیل آنکه پیاده سازی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی تنها در فضای اقتصاد دانش بنیان است که امکان پذیر می شود؛ لذا ضروریست در جهت تشریح مولفه های اقتصاد دانش بنیان اقدامی جدی صورت گیرد. کارآفرینی، سرمایه انسانی و آموزش و سرمایه اجتماعی بعنوان اهم مولفه های دانش مطرح شده اند. از آنجا که ایجاد بازار مولفه های مذکور ، سرعت بخشیدن به آن و نیز تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حکومتی توانمند می باشد؛ لذا مساله حکمرانی خوب نیز لازم است تشریح شود. از طرفی با وجود آنکه نهج-البلاغه بعد از قرآن کامل ترین و جامع ترین منبع دینی بوده و در آن برای تمام بخش های مختلف اعم از فردی و اجتماعی دستورات و تعالیم روح بخش ذکر شده است؛ لیکن در حوزه تبیین اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده و لازم است در جهت رفع آن تلاش صورت گیرد. لذا ضروری است که کشورهای اسلامی با الگوگیری از شیوه حکومتی امام علی(ع) در جهت پیاده سازی مولفه های دانش گام برداشته و زمینه ای مناسب جهت دستیابی به اقتصاد دانش-محور و نیز اقتصاد مقاومتی فراهم نمایند تا به اهداف عالیه مدنظر دست پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Knowledge Component on Resistance Economy of Nahjolbalaghe Perspective

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Z ZarrinNa’l 2
1 Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 MA Student of Manegment, Beheshti University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Looking at done researches in this field, the indexes like folk economy, reducing the dependence on oil, reforming the consumption pattern, fighting against corruption, supporting domestic production and the most important the knowledge economy are the components of resistive economy. Because the implementation of different aspects of resistive economy is only possible through knowledge economy, it is necessary to explain the components of knowledge economy. Entrepreneurship, human capital and training the social capital are the most important component of knowledge. Since creating the market of above components, accelerating it and the realization of resistive component depends on a capable government; we need to explain good governance as well. Because Nahjolbalaghe is the most complete and the most comprehensive religious source after The Holy Quran and there is good commands and teachings for individuals and social sectors; but in explaining knowledge economy and resistive economy there is nothing in it and it is necessary that we try to dispel it. And it is essential that Islamic countries by template decisions of Imam Ali’s governance practices take actions in implementation of knowledge components and to provide a convenient platform in reaching the knowledge economy and resistive economy in order to get planned supreme goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Knowledge Economy
  • Alavi’s Government
  • Nahjolbalaghe