موضوعات = مدیریت
شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.359949.2479

صالح روستا؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.354649.2470

امیرحسین غلامی؛ صمد بارانی؛ حرمت اصغری


ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.363362.2490

مهدی جوانمرد؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ حجت طاهری گودرزی؛ یداله عباس‌زاده‌سهرون


تبیین الگوی بهره وری پایدار منابع انسانی دربانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.370863.2505

سعید شاکر؛ امیربابک مرجانی؛ مسعود حقیقی


تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.366897.2499

زهره نمکی؛ سید محمدرضا داودی؛ سعید آقاسی


شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.363123.2488

سارا جوانبخت؛ محمد محمدی؛ حمید رضائی فر


ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.381051.2524

پیمان عیاری؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.30507/jmsp.2023.382917.2532

علی یاوری؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین؛ ناصر فقهی فرهمند


طراحی الگوی توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.391907.2559

احمد اسدی؛ اسماعیل اسدی


طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 2-31

10.30507/jmsp.2022.320533.2351

سکینه خیبریان؛ سیدمهدی الوانی؛ عادل آذر؛ میر علی سید نقوی


عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 56-85

10.30507/jmsp.2022.333242.2393

فاطمه فتحعلی زاده کاوران؛ اسماعیل اسدی؛ سحر درنیانی


ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 39، مهر 1401، صفحه 508-535

10.30507/jmsp.2022.329842.2378

حمید معتصمی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی؛ حجت طاهری گودرزی


طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 38، تیر 1401، صفحه 246-270

10.30507/jmsp.2022.319219.2348

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد