اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1314
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 891
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 636

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 353
تعداد مشاهده مقاله 520746
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 212100
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
درصد پذیرش 24 %