اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1285
تعداد پذیرش 307
تعداد عدم پذیرش 820
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 500

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 238
تعداد مشاهده مقاله 217740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120277
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 24 %