اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1107
تعداد پذیرش 250
تعداد عدم پذیرش 697
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 467

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 294
تعداد مشاهده مقاله 379600
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 167425
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 23 %