اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1204
تعداد پذیرش 275
تعداد عدم پذیرش 809
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 569

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 440024
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 186086
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 23 %