اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1248
تعداد پذیرش 280
تعداد عدم پذیرش 845
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 593

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 331
تعداد مشاهده مقاله 467818
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 195679
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
درصد پذیرش 22 %