اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1042
تعداد پذیرش 236
تعداد عدم پذیرش 661
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 443

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 279
تعداد مشاهده مقاله 343740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 155122
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 23 %