اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1145
تعداد پذیرش 257
تعداد عدم پذیرش 731
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 497

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 308
تعداد مشاهده مقاله 411438
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 176773
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 22 %