آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 1398/2/9 آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور را منتشر نمود.جهت دستیابی به آئین‌نامه به اینجا مراجعه کنید.