راهنمای نویسندگان

باسمه تعالی

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات در فصلنامه "سیاست های راهبردی و کلان"

 

  • مقالاتی که بر اساس این راهنما تنظیم و ارسال نشده باشد، در هیات تحریریه مورد بررسی قرار نمی گیرد.
  • نویسندگان ملزم به درج در صورت وجود حامی هستند.

 

1- موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش های ارزیابی سیاست های کلی و سند چشم انداز کشور باشد.

2- مقاله علمی و پژوهشی باشد.

3- مقاله حاصل مطالعات، تجربه ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد.

4- مقاله قبلا برای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریات (یا مجموعه مقالات همایش ها) چاپ نشده باشد.

5- جهت آگاهی از چارچوب مقاله به صورت استاندارد  به مقالات آخرین شماره فصلنامه مراجعه فرمائید.

5-1 - مقاله با استفاده از نرم افزار Word (ترجیحاً ویرایش های 2007 به بالا) نوشته شود.  برای متن فارسی از قلم BNazanin با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman  و فونت 12 استفاده شود.

5-2- کلیه فرمول ها فقط با  نرم افزار Word تایپ شده باشد.

6- مقاله ارسالی با ید پس ثبت نام نویسنده در سایت فصلنامه، از طریق سایت ارسال گردد. پس از دریافت فایل الکترونیکی مقاله ، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری ها به آدرس الکترونیکی نویسنده مقاله ارسال می شود.

7- جداول نزدیک به متن مربوط آورده شود.  منحنی ها، شکل ها و نمودار سیاه و سفید دقیق، روشن و اصل باشند.  در متن مقاله به شماره های عکس ها، جداول و نمودارها اشاره شود.  جداول و نمودار به صورت کاملا فارسی باشد. نمودارها به صورت عکس نباشد ( اصل و روشن باشد) و عناوین افقی و عمودی نمودارها فقط فارسی نوشته شود.

8- یادداشت ها به صورت پاورقی آورده شود.

9- برای ارجاع و فهرست دهی از استاندارد APA استفاده شود. ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال، صفحه) آورده شود.  تمامی ارجاعات در فهرست منابع همراه با دوره و شماره صفحه نشریه موجود باشد.

10- فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی) آورده شود و از تکرار منابع خودداری گردد.

11- در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

11-1- کتاب تالیف شده: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: ناشر.

11-2- مقاله: نام خانوادگی، نام،‏‏‏‏ نام، نام خانوادگی (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره یا جلد، (شماره ی نشریه): شماره صفحات مقاله. رفرنس به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ "و دیگران" در رفرنس فارسی و موارد مشابه در رفرنس لاتین خودداری شود.

11-3- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تالیف). نام کتاب به فارسی. نام نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

11-4- مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان مقاله. نام نام خانوادگی (گردآورنده). عنوان مجموعه مقالات. سال، شماره صفحات.

12- فرم تعارض منافع را از پائین صفحه دانلود و تکمیل نموده و هنگام ارسال مقاله از منوی اضافه کردن فایل‌ها و گزینه فایل‌های تکمیلی/اضافی

در قالب PDF بارگذاری نمائید.

حداکثر حجم مقالات با منابع، جداول و شکل ها 20 صفحه باشد.

مسوولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده ی نویسنده است.

انتشار مقاله برای نویسندگان رایگان است.

مقاله رسیده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، توسط حداقل سه نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود جهت پیگیر مقالات روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14 به بعد با شماره زیر تماس حاصل فرمایند.

 

***خواهشمند است برای ارسال مقالات، پس از ثبت نام به عنوان نویسنده در وب سایت مجله، مقاله را از از این طریق ارسال نمایید. برای حصول اطمینان از دریافت مقاله توسط مجله، چنانچه نامه پاسخ مجله را دریافت ننمودید، با شماره 22258906-021 تماس بگیرید***

 

فرمت مقاله 

فلوچارت رسیدگی به مقالات فارسی

نامه به سردبیر (تعهد نامه)

فرم تعارض منافع

راهنمای دریافت کد ORCID

فرم مشخصات نویسندگان

سیاستهای کلی نظام

چگونگی تنظیم چکیده مطالب

راهنمای رفرنس دهی در مقالات