خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار فروردین 1392
تناوب انتشار فصلنامه
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 372

درصد پذیرش

24

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز)

5

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز)

150
تعداد مشاهده مقاله 1,102,357
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 437,453
تعداد مقالات ارسال شده 1,464
تعداد مقالات پذیرفته شده 351
تعداد مقالات رد شده 916

تعداد نویسندگان

800
تعداد داوران 258
تعداد پایگاه های نمایه شده

13

آئین‌نامه جدید نشریات علمی کشور

 

دسترسی و انتشار مقالات این سایت، تابع سیاست دسترسی آزاد(Open Access) می‌باشد.

این سایت به منظور بررسی میزان مشابهت در مقالات ارسالی، از سامانه مشابهت‌یابی سینا‌وب استفاده می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 38 - شماره پیاپی 2، تیر 1401، صفحه 246-442 

اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت

صفحه 342-362

10.30507/jmsp.2022.324058.2365

سمیه کوچک زاده؛ حسن حیدری؛ وحید یزدی فیض آبادی؛ علیرضا شکیبایی


روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی

صفحه 408-442

10.30507/jmsp.2022.300637.2300

میلاد باری پور؛ محمدصادق صادقیان؛ مجتبی انصاریان؛ هومن حاجی کندی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها