موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 47
1. واکاوی دلالت‌های خطّ‌مشی‌های کلان بر سیاستهای کلّی قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.30507/jmsp.2020.228066.2049

مهدی مرتضوی؛ میثم علیپور؛ حسین محمدی دوست


2. الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.246747.2120

سید محمد میرمحمدی؛ غلامرضا کاظمیان؛ سجاد رضایی


3. توسعه راهبرد مشارکتهای دولتی-خصوصی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.30507/jmsp.2020.228651.2053

مهدیه معتمدی؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ داوود دانش جعفری


4. تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30507/jmsp.2020.232776.2074

فاضل سیدی؛ محمد ذاکری؛ زلیخا مرسلی ارزنق


5. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.257164.2154

میثم فرزین؛ احمد وحیدی


6. الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.30507/jmsp.2021.251226.2133

علی باقری؛ سید جواد امینی


7. انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاستهای علم و فناوری نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.30507/jmsp.2020.243236.2112

وحید قربانی؛ ابوالحسن فقیهی


8. الگوی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.261327.2170

فاطمه زائرثابت؛ محمد دوستار؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود البرزی


10. تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 452-480

10.30507/jmsp.2020.102561

آذر هاشمی نژاد؛ منصور غنیان؛ عباس عبد شاهی؛ بهمن خسروی پور


12. طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 396-420

10.30507/jmsp.2020.102559

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع


15. آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 290-315

10.30507/jmsp.2020.102470

محمد حسن ملکی؛ محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ محمد رضا فتحی


17. چالش‌های نهادی بهره‌وری در نظام فنی و اجرایی کشور

دوره 8، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 340-368

10.30507/jmsp.2020.102472

زهرا نوری؛ محمدحسین صبحیه


18. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 141-160

10.32598/JMSP.7.4.8

محمدرضا امیری فهلیانی؛ سعید ملکی


20. بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 61-80

10.32598/JMSP.7.4.4

عیسی جمشیدی؛ عبدالله مجیدی؛ نسرین آخوندی


25. بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 824-843

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.824

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ حمید خداداد حسینی؛ فرشته منصوری موید