موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 39
1. آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

محمد حسن ملکی؛ محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ محمد رضا فتحی


2. تحلیل محتوای سیاست‌های توسعه کارآفرینی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

هادی ثنائی پور؛ سعید جعفری مقدم


3. بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

مصطفی طاهری


4. تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی ثنایی


5. ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

مهدی کلاهی


6. تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست-های کلی کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

آذر هاشمی نژاد؛ منصور غنیان؛ عباس عبد شاهی؛ بهمن خسروی پور


7. طراحی مدل فراتلفیق کنترل راهبردی با رویکرد سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع


8. تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

هانیه آرزمجو؛ مریم کیقبادی؛ غلامرضا حیدری


9. چالش‌های نهادی بهره‌وری در نظام فنی و اجرایی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

زهرا نوری؛ محمدحسین صبحیه


10. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 141-160

محمدرضا امیری فهلیانی؛ سعید ملکی


12. بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 61-80

عیسی جمشیدی؛ عبدالله مجیدی؛ نسرین آخوندی


13. مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 101-120

ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی


16. تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 2-29

حبیب الله رعنایی کردشولی؛ سید مسلم علوی


17. بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 824-843

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ حمید خداداد حسینی؛ فرشته منصوری موید


18. راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 518-545

عماد ملکی نیا؛ زهرا ملکی نیا؛ صدیقه فیضی


19. سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 1-20

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


21. اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی

دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، زمستان 1396، صفحه 141-160

پیام شجاعی؛ محسن جاجرمی زاده؛ مسلم علیمحمدلو؛ حسین مهرکی


23. تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-18

مرضیه هداوند؛ مهدی فاتح راد؛ سید حبیب الله طباطبائیان


24. آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 1-32

محمد مبینی؛ غلامرضا معمارزاده


25. تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 33-62

علیرضا مقتدایی؛ عبداله یاوران بخشایش