موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 65
1. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30507/jmsp.2021.257164.2154

میثم فرزین؛ احمد وحیدی


2. الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.30507/jmsp.2021.273835.2208

شاهرخ قاسمی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نسرین جزنی؛ سعید صیاد؛ علیرضا حسن زاده


3. استراتژی بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی بارویکرد سیاستهای کلی علم و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30507/jmsp.2021.242247.2111

رضا زینلی زاده؛ امید مهدی عبادتی؛ محمدعلی جعفری


4. راهبردهای مدیریت سبز در موسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30507/jmsp.2021.270494.2191

گلشن مرادی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


5. جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست های کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30507/jmsp.2021.273292.2201

احمد کیخا؛ جعفر توفیقی داریان


6. الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.263119.2179

حمیدرضا یاراحمدی؛ علی اصغر پورعزت؛ یوسف تقی پوریانی گیلانی؛ داود کیاکجوری


7. میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.252358.2137

هادی حاجی حسن دنیادیده؛ حمید جعفریان یسار؛ لیلا متقی


8. سیاستهای اجرایی برای پیاده سازی سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.277104.2217

هدایت کارگر شورکی؛ عباسعلی رضایی صدرآبادی؛ جعفر رحمانی شمسی


9. عوامل موثر بر پیاده سازی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.278970.2219

میثم فرزین؛ علی محمد احمدوند


10. مدلسازی اجرای اقتضایی خصوصی سازی موضوع بند ب ماده 3 اصل 44 قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.280769.2228

مهدی نصیری واحد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سعید صیاد


11. ارزیابی حُسن اجرای سیاست های راهبردی و کلان علم و فنّاوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.276996.2216

اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر؛ سید سپهر قاضی نوری


12. الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‌بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‌های علم و فناوری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.283433.2236

مهری عبدالوند؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


13. تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.273303.2204

رها نوری نائینی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


14. ساختاردهی به مسأله عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.275355.2209

دانیال رمضانپور؛ مهدی عبدالحمید؛ علی رضائیان


15. مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.282139.2231

اسداله تیموری یانسری؛ فاطمه شفیعی؛ فاطمه رزاقی بورخانی؛ پریسا نوری درزیکلائی


18. طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.293999.2280

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


19. مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرآیند بودجه ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.285312.2245

احمد تقوائی نجیب؛ علی رضائیان؛ محمدرضا ربیعی مندجین


20. الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست‌های کلی نظام

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 250-271

10.30507/jmsp.2021.251226.2133

علی باقری؛ میثم فرزین؛ سید جواد امینی


22. الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعه کشور

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 360-389

10.30507/jmsp.2021.246747.2120

سید محمد میرمحمدی؛ غلامرضا کاظمیان؛ سجاد رضایی


23. الگوی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 390-416

10.30507/jmsp.2021.261327.2170

فاطمه زائرثابت؛ محمد دوستار؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود البرزی


24. تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 418-443

10.30507/jmsp.2020.232776.2074

فاضل سیدی؛ محمد ذاکری؛ زلیخا مرسلی ارزنق


25. توسعه راهبرد مشارکتهای دولتی-خصوصی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت

دوره 9، شماره 33، بهار 1400، صفحه 1-26

10.30507/jmsp.2020.228651.2053

مهدیه معتمدی؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ داوود دانش جعفری