موضوعات = اقتصاد تکنولوژیکی و رشد
بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 30-45

10.30507/jmsp.2020.102779

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 90-108

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه

دوره 8، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 716-742

10.30507/jmsp.2021.105738

مژگان علیزاده؛ علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره


آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

دوره 8، شماره 31، آبان 1399، صفحه 422-451

10.30507/jmsp.2020.102560

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی)

دوره 7، شماره 28، اسفند 1398، صفحه 646-669

10.32598/JMSP.7.4.7

محمد شریف کریمی؛ کیومرث سهیلی؛ فرشته ابراهیمی


بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، آذر 1398، صفحه 770-789

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.770

وحید شقاقی شهری؛ حسین امیری؛ مریم روشن معز


ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 108-123

10.32598/JMSP.7.1.108

نظر دهمرده قلعه نو؛ ندا علی احمدی؛ عباسعلی قادری


اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1397، صفحه 618-643

10.32598/JMSP.6.4.620

ابوالفضل نوفرستی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید محمد جواد رزمی؛ محمد نوفرستی


تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 21-40

محمدعلی مرادی؛ مرتضی اکبری؛ فهیمه بشارتی


بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 61-80

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ عبدالرضا کرانی


بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 101-120

یوسف عیسی زاده روشن؛ علیرضا پورفرج


آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 1-20

محمد حسین عبادی؛ محمدجواد رضائی


اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 40-60

زهرا نصراللهی؛ اعظم هادیان


بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 60-80

امیر تقوی؛ مصیب پهلوانی


تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 120-140

ندا عبدالرحیمی؛ پروانه سلاطین


بررسی رابطه علی بین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران

دوره 5، شماره 20، بهمن 1396، صفحه 20-40

اناهیتا روزی طلب؛ عبدالکریم حسین پور


تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها)

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 143-158

حسین قربانی؛ هادی غفاری؛ عباس نوری؛ الهام تقوایی


ناکارآمدی سیاست‌ها و تأثیر آن بر عدم توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 41-67

حمید عزیزمحمدلو؛ ابوالقاسم مهدوی


تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 135-151

سید مهدی میر؛ احمد صادقی؛ سید احمد محدث؛ مجید ثنایی طرقبه


بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، آذر 1395، صفحه 115-132

نیره راثی؛ سیدجمال الدین محسنی زنوزی