تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدرس دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

چکیده

در تحلیل فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز بر کارایی تولید از نظر هزینه و به عبارتی مزیت نسبی تاکید می‌شود. کشت نباتات صنعتی‌ علاوه بر اینکه گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی‌ را شتاب می‌بخشد، باعث رونق صنایعی می‌شود که ماده اولیه آن همین محصولات است. از طرفی تمرکز بر مزیت نسبی به عنوان پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور جهت تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی امری ضروری است. لذا هدف اصلی این مطالعه تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران است. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) جهت محاسبه مزیت نسبی در محدوده زمانی 1390-1381 استفاده شد. نتایج حاصله از روند تغییرات مزیت نسبی حاکی از حرکت به سمت مزیت­دار شدن تولید نباتات صنعتی در دوره مذکور است. با توجه به نتایج حاصله توجه وحمایت دولت جهت فراهم سازی تکنولوژی مناسب تولید و همچنین شناسایی مناطقی که پتانسیل تولید نباتات صنعتی را دارند، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Change Trend Analysis of Comparative Advantage in Iran’s Industrial Plants Cultivation

نویسندگان [English]

  • S. Mehdi Mir 1
  • Ahmad Sadeghi 2
  • S. Ahmad Mohhades 3
  • Majid Sanaei Torqabe 3
2 Lecturer
چکیده [English]

The industrialization process analysis in developing countries, more than anything emphasis on production efficiency from the perspective of cost, and in the other words comparative advantage. Industrial plants cultivation not only accelerates transition change from traditional agricultural to modern agriculture but also causes of stimulating industries that it has provided the raw material. However, the focus on the country's comparative advantage as a potential and actual production of different products compared to global markets is essential. Therefore, the main objective of this study is to analyses the changes in the comparative advantage of industrial plants in Iran. In this study, policy analysis matrix (PAM) is used to calculate comparative advantage in the range 2002-2011. The results of comparative advantage suggest the trend toward advantage in the production of industrial plants is in the period. According to the results given government support to provide suitable production technology and also identify areas that have the potential to produce crops, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Plant
  • Comparative Advantage
  • Policy Analysis Matrix (PAM)و Domestic Resource Cost
آبیار، نور محمد و معصومه عسگری.1388. تحلیل مزیت نسبی نباتات صنعتی در استان گلستان:مطالعه موردی پنبه،سویا وکلزا.مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی:سال اول،شماره4(26-13)
اردستانی، مریم وماندانا طوسی.1389. بررسی مزیت نسبی محصولات منتخب زراعی .فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه:سال18،شماره69،بهار 1389
اکرمی، امیر.1388. بررسی اقتصادی فراوری خرما و تعیین مزیت نسبی خرمای فراوری شده ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گزارشات اقتصادی:www.cbi.ir
پیکانی، غلامرضا.1387. بررسی مزیت نسبی ذرت دانه‌ای در الگوی بهینه کشت در استان خوزستان ،مجله تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران، دوره39 ،شماره1،1387(97-85)
جولایی، رامتین‌ و مهدی کاظم نژاد.1390. مزیت نسبی وسیاست‌های حمایتی بر تولید کشمش استان قزوین. نشریه اقتصاد وتوسعه کشاورزی:جلد25، شماره1، بهار1390، ص 37-29
جولایی، رامتین و علیرضا جیران و حمید یوسف زاده فردجهرمی. 1389. بررسی مزیت نسبی وتاثیر سیاست‌های حمایتی بر تولید انار استان فارس . مجله اقتصاد کشاورزی :جلد5 ،شماره 1 ،ص 185-167
ارباب حمید رضا.1388 . اقتصاد بین الملل1(تجارت بین الملل).تالیف :دومینیک سالواتوره،چاپ سوم انتشارات نشر نی
زارع ابراهیم. 1387. مزیت نسبی تولید بادام در ایران . مجله دانش کشاورزی :جلد 18 ،شماره2،ص 36-27
شفیعی لادن و سعید یزدانی.1389.‌ تعیین مزیت نسبی غلات در استان کرمان. نشریه اقتصاد وتوسعه کشاورزی :جلد24،شماره 4،بهار1389،ص 447-440
فلاحتی علی و سعید سلیمانی .1386. مزیت نسبی و شاخص‌های اندازه گیری آن ،چاپ اول ،انتشارات نور علم همدان
گمرک جمهوری اسلامی ایران.‌ 1390. قابل دسترسی در :www.irica.gov.ir
مرکز امار ایران.1390. اطلاعات سری زمانی بخش کشاورزی ،قابل دسترسی در :www.amar.ir
نعمتی عادل و علی محمد جعفری و جهانشاه بساطی.1390. بررسی مزیت نسبی تولیدچغندر قند در استان کرمانشاه . مجله اقتصاد کشاورزی ،جلد5،شماره 1،ص 208-187
وزارت جهاد کشاورزی. 1390. بانک اطلاعاتی تولید وهزینه ،قابل دسترسی در: www.maj.ir