کلیدواژه‌ها = سیاست‌های کلی نظام اداری
شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.366897.2499

زهره نمکی؛ سید محمدرضا داودی؛ سعید آقاسی


ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 39، مهر 1401، صفحه 508-535

10.30507/jmsp.2022.329842.2378

حمید معتصمی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی؛ حجت طاهری گودرزی


الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 42-72

10.30507/jmsp.2021.273835.2208

شاهرخ قاسمی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نسرین جزنی؛ سعید صیاد؛ علیرضا حسن زاده


سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 586-608

10.30507/jmsp.2021.277104.2217

هدایت کارگر شورکی؛ عباسعلی رضایی صدرآبادی؛ جعفر رحمانی شمسی