دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 1-203 
هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

صفحه 25-40

سید نظام الدین مکیان؛ عفت طاهرپور؛ پروانه زنگی ابادی


اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

صفحه 41-64

مرتضی عزتی؛ رسول کوهکن؛ حسن حیدری


تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران

صفحه 137-167

سلمان ستوده نیا؛ محمد دانش نیا؛ اعظم قزلباش؛ حسین احمدی راد