تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه رازی و رییس گروه شاخص قیمت مصرف کننده مرکز امار ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی روش‌های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می‌پردازد. این روش‌ها را می‌توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از سری‌های زمانی) طبقه‌بندی کرد. به دلیل پیچیدگی روش‌های اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطلاعات لازم، در این مقاله از تکنیک‌های آماری و روش‌های فیلتریگ سری‌های زمانی (روش‌های فیلترینگ هودریک- پرسکات، کالمن و باند- پس) برای تخمین متغیرهای مورد نظر برای اقتصاد ایران در طی دوره 1345-1392 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می‌دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه‌گیری کلی برای ایران، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده کردیم. به همین منظور میانگین تولید بالقوه بدست آمده از دو روش فوق را به عنوان تولید بالقوه ایران و تفاضل آن از تولید واقعی را به عنوان شکاف تولیدی در نظر گرفته‌ایم. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 1345-1392 می‌باشد. همچنین نتایج به خوبی تحولات اقتصاد ایران اعم از شوک‌های نفتی، انقلاب، جنگ تحمیلی و برنامه‌های و سیاست‌های کلی نظام اکه در راستای تحقق رشد مستمر اقتصادی، اجرا شده را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Potential Production and Production Gap in Iran’s Economy (Based on Data-Filtering Methodology and Economic Policy Effect Analyzing)

نویسندگان [English]

  • Ali Falahati 1
  • Marzieh Ahmadi 2
  • Asaad Allah rezaee 3
  • Ahmad Narimani 4
چکیده [English]

The present article seeks to estimate the potential production and the production gap for the Iranian economy for the time period of 1966-2013. The available approaches for the purpose could be classified as economic (based on production function) and statistical (based on time series) methods. The economic approaches are ignored due to their complexity and unavailability of the required data. From among the statistical methods, the Band-Pass approach is decided to be eliminated as it misses some observations at the extremes of time series. So the remaining two filtering methods of Hodrick- Prescott and Kalman are recognized appropriate for the purpose. The potential production of the Iranian economy is estimated by the H-P and K methods for the time period of 1966-2013. The difference between the estimated potential production and the actual production shows the production gap. The resulted figures demonstrate an irregular trend of production/GDP gap. Also the results clearly reflect the impacts of the major local events such as the Islamic revolution, the imposed (Iran-Iraq) war, the oil shocks and the economic plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potential production
  • GDP
  • Output gap
  • Hodrick - Prescott method