دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1397 
5. برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران

صفحه 434-455

10.32598/JMSP.6.3.434

حسین امیری؛ محبوبه پیرداده بیرانوند؛ فریبا نوروزی عموقین؛ شیوا علیزاده