موضوعات = اقتصاد مالی
تعداد مقالات: 10
1. اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 674-691

10.30507/jmsp.2021.105735

محمدرسول جهانی؛ سعید فراهانی فرد


3. اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 26-49

10.30507/jmsp.2020.77128

ویدا ورهرامی؛ علیرضا سرابادانی؛ حمید نژاد قربان


6. اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 1-20

سعید دائی کریم زاده؛ محمود سلیمانی


7. بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 97-120

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سعیده گودینی


9. پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی(ARIMA) و غیرخطی (شبکه‌های عصبی)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 59-76

ابراهیم عباسی؛ فاطمه رستگارنیا؛ فهیمه ابراهیمی


10. بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 25-37

حسین محمدی؛ محمدمهدی اعلایی؛ الهام اصغر نژاد