دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی : راهبردی برای سیاستگذاری های کلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد ،مدرس موسسه آموزش عالی حافظ شیراز،شیراز،ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد ،مشاور دفتر آینده پژوهی مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی،شیراز،ایران

10.30507/jmsp.2021.106237

چکیده

در پی بحران‌های مالی ‌در بازارهای متنوع دارایی، ضرورت توجه به اثرات متقابل و همزمان این دوران‌ها در پیشگیری از وقوع بحران‌های عمیق با اعمال سیاست‌های تعدیلی تطبیقی و انعطاف‌پذیر و متحد توسط مقامات پولی و سرمایه‌ای ‌کشور اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو مطالعه حاضر با استفاده از ادبیات پرتفوی تصادفی در چارچوب یک الگوی ساختاری پویا، تأثیر ادوار بازدهی در دو بازار دارایی ارز و طلا که از لحاظ نقدشوندگی از درجه بالاتری نسبت به سایر دارایی‌ها برخوردار است را بر روی دوران‌های بازار سهام مورد بررسی قرار داده است. نتایج به‌طور مشخص بر تأثیر همزمان و ارتباط متقابل بین این بازارها حکایت دارد. بطوریکه نوسانات بازار ارز نسبت به بازار طلا تأثیرات بلندمدت بزرگتری بر ایجاد ادوار مالی در بر بازار سهام ایران دارد. بنابراین با توجه به ارتباط این بازارها با یکدیگر، به سیاستگذاران راهبردی کشور توصیه می‌شود در هنگام وقوع بحرانی‌های مالی در بازارهای ارز و طلا با اعمال سیاست‌های حمایتی از ایجاد بحران شدید و سقوط مالی در بازار سهام جلوگیری کنند. همچنین در شرایطی که بازار های ارز و طلا دارای تقاضای ناشی از عدم اطمینان آتی اقتصادی است، توصیه می شود از بازار سرمایه حمایت کافی صورت پذیرد تا سرمایه ها از این بازار برای مقاصد سوداگرانه به سایر بازارها روانه نگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The financial Cycles in Macroeconomic Asset Markets: A Strategy for Macro Policies

نویسندگان [English]

  • hashem zare 1
  • ZEINAB REZAEI SAKHA 2
  • MOHAMMAD ZARE 3
1 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, (Corresponding Author, Email: Hashem.Zare@gmail.com)
2 Master of Economics and Economic Researcher
3 Master of Economics and Economic Researcher
چکیده [English]

In the wake of the financial crisis in various asset markets, Attention necessity to mutual and simultaneous effects of these cycles in Prevention of deep crisis by imposing adaptive adjustment, flexible and integrated policies by the monetary and capital authorities in the country is inevitable. Thus, this study using a stochastic portfolio literature in a dynamic structural model framework , is investigated the impacts of Return cycles in exchange and gold markets , which have a higher liquidity than other assets, on stock market cycles .The Results significantly implicate the transmission of Exchange and gold markets shocks to the stock market. In addition, the stock market cycles receive more impacts from the exchange market than gold market. So according to the connection of these markets together, the capital market policy makers are recommended to prevent financial collapse and extreme crisis in the stock market during financial crisis in currency and gold markets by imposing supportive policies. It is also advisable to provide adequate support to the capital market in the event that the currency and gold markets are in demand due to future economic uncertainty so that capital will not be sent to other markets for speculative purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stochastic portfolio
  • Stock market
  • exchange
  • Gold
  • Financial Cycles
اسلاملوییان، ک و زارع، ه (1385).بررسی تأثیر متغیرهای کلان و دارایی‌های جایگزین بر قیمت سهام در ایران: :یک الگوی خود همبسته با وقفه‌های توزیعی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. سال 8 ،شماره 29: 46-17.
حسینیون, ن, بهنامه,  م و  ابراهیمی سالاری، ت. (1395). بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار‌‌‌‌‌های سهام، طلا و ارز در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران, 21(66), 123-150.
رضاقلی‎ زاده, م., یاوری, ک., سحابی, ب و صالح‎ آبادی, ع. (1392). بررسی تأثیر نوسانات دارایی‎ های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 20(1)، 76-53.
شاوردی نیاسر, ش،. و شریفی رنانی،  ح. (1394)، بررسی روابط متقابل شاخص کل سهام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن در ایران، اولین همایش ملی پژوهش های‌کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد، دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد دامغان.
صمدی, ا., و عقیلی، ف. (2015). اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا. اقتصاد پولی، مالی،  (9)22و 73-57.
فلاحی, ف., حقیقت, ج., صنوبر, و جهانگیری, خ. (1393). بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل  DCC-GARCH  ، پژوهشنامه اقتصادی، 14(52)، 123-14
لاحی,ف. و جهانگیری,خ. (2016). آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران. پژوهش های اقتصاد پولی، مالی، 22 (10)،60-73
نصراللهی, ز., نصراللهی, خ., و میرزابابایی, س. م. (1390). بررسی رابطه ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام در ایران (رویکرد الگوی تصحیح خطای برداری). اقتصاد مقداری، (3) 8، 103-89.