موضوعات = علوم سیاسی
تعداد مقالات: 22
1. بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399

سیدعباس قریشی؛ مجید معصومی


3. فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در گذار به نظام بین الملل چند قطبی

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 164-190

10.30507/jmsp.2020.102465

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ سامان فاضلی


4. سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


6. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 596-617

10.32598/JMSP.6.4.596

محمدرضا دهشیری؛ حامد حکمت‌آرا


8. چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 140-160

فرشته پیام؛ ابوالقاسم طاهری؛ قاسم ترابی


10. ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 60-80

محمدرضا دهشیری؛ فرشته معبودی نژاد


12. جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 159-179

یونس علاقه بند حسینی؛ الهام امین زاده


13. راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 165-191

سید محمد موسوی دهموردی؛ وحید بزرگی


15. نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 169-203

مجید یاسوری؛ مریم سجودی


19. درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 141-158

مهدی براتعلی پور


21. بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 111-132

یحیی کمالی


22. نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 107-133

مجتبی احمدیان؛ روح اله اسلامی