موضوعات = خط مشی گذاری عمومی
طراحی مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تکیه بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.383586.2535

ابوالحسن فقیهی؛ مریم دارابی


طراحی الگوی اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.417847.2638

آناهیتا مظاهری کلهرودی؛ مجید رمضان؛ حسن گیوریان؛ مجید رستمی‌بشمنی


ارزشیابی الگوی تحقق سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی: رهنمودهایی برای ارتقای ماده 83 قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.411329.2624

نورعلی عبداللهی؛ سید مجتبی شهرآئینی؛ سید مجتبی نبوی فرد؛ مسعود بنافی


ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.430879.2672

محمدعلی بیاتی؛ ابراهیم گیوکی؛ جواد معین الدینی؛ زهرا انجم شعاع؛ امین نیک پور


بازشناسی موانع سیاست‌گذاری شواهدمحور: رهنمودهایی برای سیاست‌های کلان نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.429837.2667

مهدی احمدی؛ ناصر عسگری؛ مریم صوفیابادی


بررسی نقش خط‌مشی‌های تعاون مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تعاونی‌های تولیدی استان کرمان و ارائه‌ی مدل مطلوب در راستای اجرای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.424578.2656

امین یوسف پور؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد


شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 68-106

10.30507/jmsp.2022.305557.2314

اسماعیل اسدی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ علیرضا احمدی