کلیدواژه‌ها = سیاست‌های کلی نظام
الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 250-271

10.30507/jmsp.2021.251226.2133

علی باقری؛ میثم فرزین؛ سید جواد امینی


واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 164-182

10.30507/jmsp.2020.228066.2049

مهدی مرتضوی؛ میثم علیپور؛ حسین محمدی دوست