نویسنده = حسین امیری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 770-789

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.770

وحید شقاقی شهری؛ حسین امیری؛ مریم روشن معز


2. برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 434-455

10.32598/JMSP.6.3.434

حسین امیری؛ محبوبه پیرداده بیرانوند؛ فریبا نوروزی عموقین؛ شیوا علیزاده


3. راهبردها و چالش های اقتصاد مقاومتی و ریاضتی

دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، زمستان 1396، صفحه 61-80

محمدحسین کریم؛ حسین امیری


4. اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 69-92

حسین امیری؛ اعظم احمدیان