دوره و شماره: دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، آذر 1398، صفحه 711-863 
اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 730-749

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.730

سلمان ستوده نیا؛ حسین احمدی راد؛ محمد دانش نیا؛ فرنگیس احمدی راد؛ اعظم قزلباش


آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

صفحه 790-807

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.790

الهه قویدل سدهی؛ سعید فراهانی فرد؛ مهدی محمدی نسب


بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی

صفحه 824-843

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.824

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ حمید خداداد حسینی؛ فرشته منصوری موید