الگوی سیاستگذاری گردشگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وجود مسائل مختلف اقتصادی پیش‌روی کشور که بیکاری و درآمد پایین را به دنبال داشته، و از سوی دیگر، با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی، باید بر مشکلات اقتصادی فائق آمد. مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز به جایگزین-هایی برای نفت است. در این ارتباط یکی از بخش‌هایی که قابلیت جایگزینی با درآمد نفت را داراست گردشگری است. با توجه به وضعیت موجود گردشگری در کشور می‌توان بیان نمود که گردشگری در کشور با توجه به ظرفیت بالا، به توسعه مناسب دست نیافته است. سهم اندک گردشگری در تولید ناخالص ملی، ارزآوری پایین در بخش گردشگری خارجی و نرخ پایین اشتغال در بخش گردشگری موید این ادعاست. تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش گردشگری نیازمند تدوین سیاست‌های منسجم و مناسب همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. هدف از این پژوهش، بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلان بخش گردشگری است. با مطالعه سیاست‌های کلان بخش گردشگری، ضعف‌های موجود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شد و الگویی برای سیاست‌گذاری گردشگری ارائه گردید. با توجه به الگو نیاز است دولت سیاست‌های جغرافیایی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و بازاریابی برای توسعه گردشگری اتخاذ کند تا بخش گردشگری بتواند در راستای توسعه حرکت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Policy- Making Pattern for Realizing Resistance Economy

نویسنده [English]

  • yaser Ramezannezhad
tarbiat modares university
چکیده [English]

In spite of the various economic problems facing the country that led to unemployment and low income, on the other hand, in the context of the concept of a resilient economy, one has to overcome economic problems. Resistent economic policies require alternatives to oil. In this regard, one of the sectors that is capable of replacing oil revenue is tourism. Regarding the current status of tourism in the country, it can be stated that tourism in the country due to high capacity has not been developed to the appropriate development. The small contribution of tourism to gross domestic product, low foreign exchange rates in the foreign tourism sector, and low employment rates in the tourism sector are evidenced by this claim. The realization of a resistance economy in the tourism sector requires the development of coherent and consistent policies in line with resistance policies. The purpose of this research is to study the policies of the resistance economy as well as the macro policies of the tourism sector. By studying the macro policies of the tourism sector, weaknesses identified for the realization of the resistance economy were identified and a model for tourism policy was presented. Given the pattern, the government needs to adopt geographic, entrepreneurial and job creation policies, investment and marketing for tourism development, so that the tourism sector can move in the direction of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • Tourism
  • Policy- making
  • pattern