کلیدواژه‌ها = رشد جمعیت
تعداد مقالات: 2
1. اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 40-60

زهرا نصراللهی؛ اعظم هادیان


2. تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-106

ریحانه خانی؛ زهرا نصراللهی