نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 808-823

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.808

ابوالفضل شاه آبادی؛ زینب زرین نعل


3. حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394

ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل؛ حمید تنهایی