موضوعات = مطالعات منطقه ای
تعداد مقالات: 4
1. نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقاء امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.303652.2308

داود حیدری؛ حسن درزیان رستمی؛ محسن اسلامی


2. بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30507/jmsp.2022.321308.2353

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ محمد حسن زاده


3. تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزه سند چشم انداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.30507/jmsp.2022.313382.2331

اکبر خدابخشی؛ زینب گلزلری


4. آینده‌نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.331083.2386

ایوب معروفی؛ سمانه حسن پور؛ امید امیدی شاه آبادی؛ اردلان حسینی؛ فرهاد عزیزپور