توسعه راهبرد مشارکتهای دولتی-خصوصی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی، ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادتمام، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد تمام دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

چکیده

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می‌کنند آنها با هزینه بالایی بدست می‌آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of public-private partnerships strategy; in line with the general policies of the health system

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Motamedi 1
 • Reza Vaezi 2
 • Seyed Mahdi Alvani 3
 • Davood Daneshjafari 4
1 Ph.D. Student of Public Administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Professor. Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Professor. Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
4 Professor. Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The popularity of "public-private partnerships" to develop public services and infrastructure since the 1990s is increasing. At this point, private-sector thinking and market-based criteria were applied to provide public goods and services. Public-private partnerships have been also introduced in the field of health, which has specific characteristics and sensitivities. While partnership supporters believe the mechanism has several benefits, its opponents claim that there are limited benefits and they come at a high cost. According to the growing needs, we wonder how these kinds of partnerships could be effective in setting health sector development strategies; especially in developing countries. In the current study, besides reviewing the theoretical foundations of the subject in “New public management”; we analyze the context, motivations, and success factors, as well as, challenges of applying them, especially in developing countries. Moreover, by investigating the advocates and opponents' point of view, the evidence and also the criticisms which have been obtained after years of implementing participatory policy in several countries, we come to a cautious and conscious framework to adopt and implement the PPP strategy, to have satisfactory performance. Also with an emphasis on respect for the values of efficiency, representation, and justice in the delivery of public services; it is in line with the general policies of our country's health system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy-making
 • New Public-Management
 • public-private partnerships
 • Developing countries
 • Health Field
 • الوانی، سید مهدی. (1384). تنگناهای مدیریت دولتی نوین. پیک نور،10-2 :(3)3
 • الوانی، سید مهدی. (1386). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، 42.
 • جراحی، علی: دانشجو. دیواندری، علی: استاد راهنما. (1390). بررسی امکان استفاده از مشارکت دولتی و غیر دولتی(ppp) در توسعه خدمات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • صادقی، احمد. پیوند باستانی و امید براتی.(1397). مشارکت دولتی-خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور: درسهای یک تجربه. مجله طب نظامی. 20(4): 371-381
 • طهماسبی، رضا. (1390). درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی. تهران: انتشارات سمت، 20-19
 • کیایی، پریسا: دانشجو. دانایی فرد، حسن: استاد راهنما. (1392). بررسی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی- دولتی در پروژه های ملی: روش ترکیبی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.
 • کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا. (1391). ارتقای حاکمیت شایسته در مشارکتهای دولتی-خصوصی. ترجمه مهدی برزگر و سهیلا کوچک یزدی. تهران: نشر عبادی فر، 24
 • گل خندان، ابوالقاسم. (1397). برآورد نوسانات کشش درآمدی مخارج سلامت ایران. مجله سیاستهای راهبردی و کلان. 396-376 : (3) 6.
 • وارث، سیدحامد. (1380). نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی. مجله دانش مدیریت، 81-51 : (55) 14.
 • مک ناب، دیوید ای. (1395). روش‌های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی (جلد دوم). مترجم رضا واعظی و محمدصادق آزمندیان. تهران: نشر صفار، 23-17