نویسنده = یحیی کمالی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 210-248

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


2. بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 111-132

یحیی کمالی