ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده و شرکای تجاری در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه دامغان

2 دانش آموخته کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه دامغان

چکیده

امروزه طراحی و ایجاد یک زنجیره تأمین تاب آور، به دغدغه اصلی سازمان‌ها تبدیل‌شده است آن‌ها می‌کوشند با ایجاد شاخصه‌هایی نظیر: میزان تأثیرپذیری از تغییرات، بازگشت زنجیره به حالت قبل پس از مواجه با تغییرات و مدت‌زمان این بازگشت، زنجیره تأمین خود را ارزیابی و تغییرات لازم جهت افزایش تاب‌آوری را در آن ایجاد نمایند. در برخی کشورها ازجمله ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی می‌بایست شاخصه‌های دیگری نیز مدنظر قرار گیرد تا تاب‌آوری زنجیره موردتحقیق قرار گیرد. شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در زمره این شاخص‌ها قرار دارد. در این مقاله سعی شده است تا شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در رابطه با ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در یک زنجیره تاب‌آور تدوین و با استفاده از نظرات خبرگان اولویت‌بندی گردد. این شاخص‌ها می‌تواند به‌عنوان شاخص‌های مرجع برای طراحی زنجیره تأمین تاب آور مورداستفاده قرار گیرد. برای بررسی اثربخشی و کارایی شاخص‌های تدوین‌شده، شرکت ایران ارقام مورد مطالعه قرارگرفته و نتایج ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Selection of Suppliers and Business Partners to Im-plement Resilient Economy Using Fuzzy Topsis Method

نویسندگان [English]

  • Rasoul Jamshidi 1
  • Saeed Aliakbar 2
1 School of Engineering, Damghan University,
2 Damghan University
چکیده [English]

Today, the design and creation of a resilient supply chain have be-come a major concern for organizations. They attempt to evaluate their supply chain by creating indicators such as the influence of changes, the return to the previous state after facing change and the needed time to recover the changes, and using these indicators to increase their supply chain resiliency. In some country such as Iran other indicators should be considered to evaluate the supply chain such as resilient economy direc-tions. In this paper, we try to provide the Indicators related to resistance economy for supplier selection in a supply chain. The obtained indica-tors can be used for supplier selection and assessment in sanction cir-cumstances. A case study has been proposed to show the effectiveness and efficiency of proposed indicators. A real organization (Iran Argham) have been investigated to implement the proposed framework and select the best supplier for a strategic partnership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Supplier
  • Fuzzy TOPSIS
  • Resilient economy
سرائی‌نیا، الهام. (1395). تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد سبز. سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز.
صابری‌نیا، حسین. جعفری، سیدمجتبی. و مسگرانی، حمید. (2016). ارزیابی و اولویت بندی مستقل تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی و آنالیز ABC در شرکت‌های قطعه سازی خودرو (Vol. 18).
فیروزآبادی، علی خاتمی. و خداوردی، روح الله. (2012). انتخاب تأمین کنندگان قطعات در صنعت خودروسازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, 1391(9), 45-52.
قنبری، نوذر. راشدی، منوچهر. محبی، سیروس. و حیدریان، هابیل. (2016). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی در نواحی شهری و روستایی گیلان غرب. پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی), 6(19), 93-120.
کتیرایی، نیلوفر. و شیرازی، بابک. (1394). ارزیابی معیارهای انتخاب تامین گنندگان با در نظر گرفتن نیازمندی های تولید به منظور توسعه اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم. سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم.