راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران- ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ایلام- ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌ زیست دانشگاه تهران- ایران

چکیده

جهانی شدن، مفهومی است که هم به فشرده شدن جهان و هم به تشدید آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل و هم وابستگی متقابل و واقعی جهان و هم به آگاهی و یکپارچگی جهان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارائه استراتژی‎های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه‏های صاحب‏نظران، اسناد فرادستی و فرایندها و روندهای داخلی نظام آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که نظام آموزش عالی کشور برای واکنش مناسب به تحولات جهانی شدن نیازمند اتخاذ چهار استراتژی: توسعه کیفی به موازات گسترش کمی؛ متنوع‎سازی منابع تامین مالی؛ تجاری‎سازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت؛ افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بین‎المللی است. در این مقاله، ضرورت‎ها و ویژگی‎های هریک از استراتژی‎های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی شدن آنها شناسایی و پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on Imperative Strategies for Iranian's Higher Education System in Globalization Age

نویسندگان [English]

  • Emad Malekinia 1
  • Zahra Malekinia 2
  • Sedighe Feizi 3
1 Ph.D in Higher Education Administration, University of Tehran- Iran
2 MSc in Economics , Ilam University- Iran
3 MSc in Environmental Education, Management and Planning, University of Tehran- Iran
چکیده [English]

Survey on Imperative Strategies for Iranian's Higher Education System in Globalization Age

Abstract
Globalization concept refers to world compression, ever-increasing consciousness about world as a whole, world’s mutual and real inter-dependency and integrating it. The main purpose of this research is to identification and present needed strategies for Iran’s higher education system in globalization era. Research method is descriptive- analytic that analysis the experts viewpoints and documents of the Iran’s higher education system. Research results indicated that higher education system for properly reacting to globalization transformations need to exercises four strategies. These strategies include: qualitative improvement along the quantitative expansion; diversification the funding resources; research commercialization and completion the science, technology and wealth chain; increase the scientific and university transactions in international level. Furthermore, this study recommends the solutions for implementing strategies one by one.
Keywords: globalization, higher education, university, market, funding, research and technology.
globalization, higher education, university, market, funding, research and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Higher education
  • university
  • market
  • research and technology