بررسی جهانی الگوی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کشور روسیه و ایران

نوع مقاله: بنیادی یا نظری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران - ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در اقتصاد کشور ایران محسوب می شود. یکی از روش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی کارا و اثرگذار،بررسی الگوهای جهانی موجود در این زمینه می باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تفسیر مفهوم و ویژگی های اقتصاد مقاومتی در کشور روسیه و مقایسه آن با کشور ایران می باشد. نتایج تحقیق نشان از وجود شباهت ها و تفاوت های این مفهوم در هر دو کشور می باشد. هر دو کشور ایران و روسیه، افتصاد مقاومتی را راهکاری سازنده جهت تقویت اقتصاد داخلی حتی در صورت وجود تهدیدها و تحریم های کشورهای غربی در نظر می گیرند. تفاوت محسوس این مفهوم در این دو کشور را می توان در تعریف جامع تر آن در ایران – عدم اختصاص این مفهوم تنها در شرایط تحریم-، تعریف دفاعی – حمله ای اقتصاد مقاومتی در روسیه و وجود روح اقتنصاد اسلامی در اقتصاد مقاومتی کشور ایران دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Resistive Economy Pattern in the World: The case of Russian Federation and Iran

نویسنده [English]

  • Ehsan Rasoulinezhad
Assistant Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran-Iran
چکیده [English]

Resistive Economy is one of the vital and important concepts in Iran which has been considers as a golden economic key under resitrictions and economic sanctions to improve chiefly the economic infrastructures. Investigation of the resistive economic patterns in the world can help an economy to imply this kind of economy, efficiently. Hence, the main purpose of this paper is to theoretically investigate the concept and characters of the Russian Resistive Economy and compare it to the resistive economy in Iran as well. The Russian Resistive Economy (RRE) has been introduced to lower the negative effects of the West 2014-sanctions against Russia. The findings of this study express some similarities and dissimilarities between the resistive economy in Iran and Russia. Both of them consider the resistive economy as a good way to enhance the local economy. The main differences are the purpose of using this economy and also the combination of the resistive economy with the Islamic economic principles in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Economic Growth
  • Sanctions
  • Russia