تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 پژوهشگر پاره وقت پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، فارغ التحصیل دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار مرکز آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

3 رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در نظام ملی نوآوری، سیاست‌گذاری نیازمند فرایندی است که توانایی لازم برای تدوین و اجرای سیاست­ها را داشتهباشد. به منظور ترسیم تصویر کلان از وضعیت سیاست‌گذاری نظام ملی نوآوری لازم است تا فرایند سیاست‌گذاری از طراحی تا اجرا و نیز سیستم نظارت و ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و مطالعه ­و بررسی اسناد موجود و مصاحبه با خبرگان، این فرایند شناسایی و عارضه‌های موجود در آن استخراج شد. سپس عارضه­های به دست آمده با توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان این حوزه، از طریق طیف پنج گزینه­ای لیکرت، اعتبارسنجی و اولویت­بندی شد. براساس یافته­های تحقیق مهمترین عارضه­هایموجود در فرایند سیاست‌گذاری نظام ملی نوآوری ایران مربوط به سیستم نظارت و ارزیابی است و در نهایت راهکارهایی برای اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Process Analyze of Policy-Making in Iran’s National Innovation System (An Institutional Mapping Framework)

نویسندگان [English]

  • Marzie Hodavand 1
  • Mehdi Fateh Rad 2
  • S.Habibollah Tabatabaeian 3
چکیده [English]

In national innovation systems (NIS), policy making requires a process to formulate and implement the policies. In order to map the big picture of policy making of national innovation systems (NIS), it is necessary to analyze the process of policy making from design to implementation and monitoring and evaluation system. In this paper the process of policy making in national innovation system in Iran is studied according to institutional mapping. At first, by the review of literature, study available document and interviewing some experts, this process has identified and related complications were extracted. Then the implications have been validated and prioritized through Likert scale by distributing questionnaires among this field’s experts. According to this research, the most important complications in the process of policy making in national innovation system in Iran is associated with the monitoring and evaluating systems. solutions have been suggested to improve the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System
  • Science
  • technology and innovation (STI) policy making process
  • Institutional Mapping