کلیدواژه‌ها = شاخص کوفمن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص‌های راهبردی بانک جهانی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 346-375

محسن دهمرده قلعه نو؛ حمید زارعی