نویسنده = وحید شقاقی شهری
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 298-327

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم


2. بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، بهار 1398، صفحه 770-789

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.770

وحید شقاقی شهری؛ حسین امیری؛ مریم روشن معز


3. اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 63-90

وحید شقاقی شهری؛ محمدحسین کریم


5. ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 49-62

محمدحسین کریم؛ وحید شفافی شهری؛ لیلا نصری


6. اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 77-92

زهرا وحیدی؛ وحید شقاقی شهری؛ فرهاد پهلوان زاده