راهبردها و چالش های اقتصاد مقاومتی و ریاضتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی - ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی- ایران

چکیده

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام‌های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه‌رو هستند که قابلیت پیش‌بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب‌آوری ملی و کاهش آسیب‌پذیری می‌باشد. در این رویکرد، جامعه‌ای تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به‌سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران‌های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی قدرت‌های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از‌این‌رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب‌آوری و ریسک‌پذیری ضروری به ‌نظر می‌رسد.
در این مقاله ضمن بررسی انواع الگوهای آسیب‌پذیری و تاب‌آوری به مقایسه مفاهیم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی پرداخته شده است. همچنین مهمترین چالش‌ها و راهبردی اقتصادی مقاومتی از جمله تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی، تقویت زیرساخت‌های حکمرانی، تقویت زیرساخت‌های اساسی و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies and Challenges of Resistance and Austerity Economy

نویسندگان [English]

  • mohammad Hossein Karim 1
  • hossein amiri 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University-Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University-Iran
چکیده [English]

In a world where communications, complexities and pace of change are on the rise, economic and social systems are faced with external and external threats that have low predictive capabilities and human knowledge about their effects and consequences is a little. The best way to deal with these risks is to promote national resilience and reduce vulnerability.
In this approach, it is a resilient society that can absorb temporary or permanent risks and adapt itself to rapidly changing circumstances without losing its stability and function.
In addition to facing economic and natural crises, the Iranian economy is subject to the sanctions and economic pressures of the opposing powers of Iran, while competing with the countries of the region and large economies against the Iranian economy. Therefore, redefinition of resistance economy is necessary considering the economic structure of Iran and due to the concepts of resilience and vulnerability.
In this article, a variety of vulnerability and resilience patterns are reviwed to compare the concepts of resistance economy and austerity. Also, the most important challenges and economic resistance strategies are proposed, including strengthening of the economic infrastructure, strengthening of the environmental infrastructure, strengthening of the infrastructure of governance, strengthening of the basic infrastructure and strengthening of social infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilient economy
  • increased resilience
  • reduced vulnerability
  • austerity economics
  • economic resistance
 شقاقی شهری، وحید و کریم، محمدحسین (1395)، اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، دوره 4، صفحه 63-60.
کریم، محمد حسین، صفدری نهاد، محمود و امجدی پور، مسعود (1393)، توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره 2 شماره  6، 103-126. 
غیاثوند، ابوالفضل (1393)، درباره سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب­آوری ملی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­­های مجلس.