برآورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در این مطالعه، با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به ادبیات موجود در زمینه مقاومت اقتصادی، شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری مقاومت اقتصادی ایران ارائه می‌گردد. شاخص اول بر اساس منابع آماری جهانی و در بازه سال‌های 2001 تا 2014 میلادی برای 140 کشور مختلف با تواتر سالانه محاسبه می‌شود و هدف از آن، رصد کردن جایگاه ایران در میان کشورهای جهان از منظر مقاومت اقتصادی و اجزای تعیین‌کننده آن است. همچنین شاخص دیگری تنها برای ایران و به صورت فصلی محاسبه می‌گردد که هدف از آن، ارائه یک سری زمانی مناسب است تا امکان رصد شاخص مقاومت اقتصادی در مقاطع زمانی مشخص سه‌ماهه فراهم شود. از آنجا که محدودیت دسترسی به آمارهای مختلف انتخاب متغیرها را برای تواتر فصلی پیچیده تر می کند، شاخص مقاومت اقتصادی فصلی برای ایران بر اساس متغیرهای محدودتر و از سال 1380 تا فصل اول سال 1394 محاسبه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Resistance Economics Indices

نویسندگان [English]

  • Mohammad Agharazi Dermani 1
  • Morteza Beiranvand 2
  • Alireza Nasr Esfahani 3
1 Faculty of Economics - University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 National Research Policy Research Center
چکیده [English]

In this study, taking into account the general policies of resistance economy and considering existing literature on economic resistance, indicators for measuring Iran's economic resistance are presented. The first index is based on global statistical resources and in the period 2011 to 2014 for 140 different countries with annual frequency, and aims to observe the status of Iran among the countries of the world in terms of economic resistance and its determinative components. Another indicator is only available for Iran, and it is seasonally estimated, with the aim of providing a suitable timeline to allow the observation of the index of economic resistance at a given time interval of three months. Since the access restriction to various statistics makes the selection of variables more complicated for seasonal frequency, the seasonal economic strength index for Iran is based on more limited variables, from 1380 (2001) to the first season of 1394 (2015).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience Economics
  • Economic Vulnerability
  • Economic Flexibility
براتی، محمد علی، (1387). بررسی شاخص‌های بی ثباتی و آسیب پذیری اقتصادی در ایران (یک رویکرد تجربی). موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، (1394). بررسی روند تحقق شاخص‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی.
ممبینی، یعقوب، (1391). مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان
مهران فر، مهدی؛ خاوری نژاد، ابوالفضل، (1393). تبیین و اندازه‌گیری شاخص‌های اقتصاد مقاومتی. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.