مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

در بند 3-1 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور، ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان موردتوجه قرار گرفته است. مدیریت یادگیری، مجموعه‌ای از مهارت‌ها را پوشش می‌دهد که بر بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان تأثیر دارد. در این پژوهش ادبیات فراشناخت جمع‌آوری، و طی مصاحبه‌های کیفی عمیق با 11 نفر از خبرگان، دیدگاه آنان در مورد مدل و مؤلفه‌های فراشناختی مناسب برای آموزش به دانشجویان-معلمان مورد سؤال قرار گرفت. یافته‌ها به روش نظریۀ برخاسته از داده‌ها تحلیل شد. در مرحلۀ سوم بر اساس مؤلفه‌های مدل پرسشنامه‌ای در مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای 96/0=ɑ برای ارزیابی دیدگاه صاحب‌نظران در مورد تناسب مدل به روش دلفی استفاده شد. یافته‌ها ضمن تأیید مدل‌های قبلی، ترکیب تازه‌ای را به همراه مؤلفه‌های جدید ارائه داد. سازۀ فراشناخت، شامل سه مؤلفۀ دانش شناختی (5 زیرمؤلفه)، تنظیم شناختی (8 زیرمؤلفه)، باورهای شناختی (4 زیرمؤلفه) و 70 متغیر است. چگونگی آموزش شامل 3 مؤلفۀ چگونگی ارائه (3 زیرمؤلفه)، چگونگی محتوا (3 زیرمؤلفه)، زمان و مکان آموزش (2 زیرمؤلفه) و 20 متغیر است. چرایی آموزش شامل 3 مؤلفۀ ارتقای شخصی معلم (4 زیرمؤلفه)، ارتقای حرفه‌ای معلم (5 زیرمؤلفه)، ارتقای فردی دانش‌آموز (3 زیرمؤلفه) و 40 متغیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Metacognitive skills training model for Future teacher training

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khoshgoftar Moghaddam 1
  • Seyed Kamal Kharrazi 2
1 FARHANGIAN University
2 Tehran University professor
چکیده [English]

Transforming the educational system, improving the quality of teacher training, professional and cultural education competencies, and incessantly increase in scientific merits and capabilities of teachers are considered in general policies. Learning management and adjustment of educational practices improves the academic performance of learners. In this study, after collecting metacognition literature and expert’s opinions about models and meta-cognitive components, suitable model for student-teachers of FARHANGIAN University were inquired by in-depth qualitative interviews with 11 peoples. Results were analyzed using Grounded Theory. In the third phase, 5-point Likert scale questionnaire based on the model and its components ɑ=0.96 was designed. Expert’s opinions about the appropriateness of the model and its components were collected. The findings were also confirmed previous models and proportionality of these models, provided new combine and topics to previous discussions in the field of metacognition in order to student-teachers training. Metacognition construct, consists of three components of metacognitive knowledge has 5 sub-sets, metacognitive regulation has 8 sub-sets, metacognitive beliefs has 4 sub-sets that involve totally 70. How training includes three components of the how present includes three sub-sets, how contents includes three sub-sets, time and place of training have two sub-sets and involve totally 20 indicators. Why training includes three components: teachers individual promoting includes four sub-sets, teachers professional promoting has five sub-sets, student’s individual promoting with three sub-components and involve totally 40 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills
  • metacognition
  • student-teacher
  • Education
  • Teacher Training
اجاقلو، نسیم اله.1385.شورای امنیت، آخرین ایستگاه پرونده‌ی هسته‌ای ایران. روزنامه شرق. 10/3/1385.
آدمی، علی.1389.راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاهها،زمینه‌ها و فرصت‌ها. فصلنامه مطالعات سیاسی. سال دوم. شماره 7.
ارشدی خمسه، علی.1386. مقاله‌ی روش‌ها و شیوه‌های مدیریت و عملکرد و ارزیابی آن.
افضلی، رسول و وحید کیانی.1392.بررسی وارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. سال اول. شماره1 .
الهی، شعبان.1378.مثلث عملکرد سازمانی(ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور). ارائه شده در کنگره‌ی شهید رجایی. تهران
امیرارجمند،اردشیر.1381.سیاست‌های کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت. فصلنامه راهبرد. شماره 26.
امین زاده، محسن. 1385.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1385. آیین. شماره 6.
امین زاده، محسن. 1386.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386. آیین. شماره 11 و 12.
ایزدی، جهانبخش و فرزاد خلفی.1390.راهبردهای تعامل موثر و سازنده‌ی ایران در نظام بین‌المللی بر پایه‌ی سند چشم‌انداز. فصلنامه ره نامه‌ی سیاستگذاری. سال دوم. شماره 3.
بربر، مسعود.1385.هفتاد سال بعد (درباره هولوکاست). خردنامه همشهری. شماره 12.
بهزادیان، مجید.1379.مدیریت استراتژیک با کارت امتیاز متوازن.ارائه شده در هفتمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع. تهران.
جلالی، رضا.1391. از تنش زدایی تا سیاست‌های ماجراجویانه.به نشانی اینترنتی:www.mardomsalari.com/template1/news.aspx?nid=131978
حاجی کریمی، عباسعلی و حسن رنگریز.(1378).مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نگاه دانش.
حجازی، حسین و مجتبی زارعی.(1387).نهضت ملی هسته‌ای در ایران (سیری در آرا و اندیشه‌های دکتر احمدی نژاد). تهران: نشر دانشگاهی.
حق شناس، محمدجواد.1388.نقش ارزیابی در سیاستگذاری عمومی. به نشانی:
www.isna.ir/fa/news/8707-00770
داریانی، محمدعلی و علاء الدین رفیع زاده.1384.تحلیل تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد (از حیث اهداف، مبانی، نتایج و دستاوردها). ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.تهران.
دانشفرد، کرم اله، کاوه وحدانی، و عسل آغاز.1389.بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان. فصلنامه رهبری مدیریت آموزشی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.سال چهارم. شماره 2.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال.(1387).چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
رحیمی، غفور.1385.ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت سازمان.ماهنامه تدبیر. سال هفدهم. شماره 173.
سپهر، حسین. 1388.تاملی بر سیاست خارجی ایران در چهار سال اخیر. گزارش. ماهنامه گزارش. شماره 211.
سجادپور، محمدکاظم واردشیر نوریان.1389.برنامه ریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بررسی رابطه‌ی قدرت منطقه‌ای، اقتصاد و سیاست خارجی بر اساس سند چشم‌انداز. فصلنامه راهبرد. سال نوزدهم. شماره 56.
سیف زاده، حسین.1384.آسیب شناسی سیاست خارجی ایران و چارچوبی برای سازماندهی طرز تلقی‌ها. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 69.
شریعتی فر، زهرا.1387.روابط ایران و هند (مناسبات سیاسی-اقتصادی). گزارش اردیبهشت وخرداد. سال هفدهم. شماره 197.
شفیعی، نوذر و زهرا صادقی.1389.گزینه‌های ایران در روابط خارجی بر اساس سیاست نگاه به شرق. راهبرد یاس. شماره 22.
شکیبایی، مهدی.1392.تاکتیک غلط احمدی نژاد در مورد هولوکاست. به نشانی اینترنتی:
www.imna.ir/vdcbzgb9.rhb9zpuur.html
صفوی همامی، سید حمزه.(1387).کالبد شکافی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران:دانشگاه امام صادق.
غریب آبادی، کاظم.(1387).پرونده‌ی هسته‌ای ایران به روایت اسناد.تهران: مرکز اسناد تاریخ دیپلماسی.
غریب آبادی، کاظم.1386.سیاست‌ها و دستاوردهای هسته‌ای دولت نهم. فصلنامه‌ی دولت اسلامی. شماره 1.
-غلامی، طهمورث.1391. ایران در آمریکای لاتین و واکنش ایالات متحده. به نشانی اینترنتی:
www.peace_ipsc.org
فرزین نیا، زیبا.1387.ایران و آسیا در دولت نهم؛ فراز و نشیب‌ها. فصلنامه سیاست خارجی. سال دوم. شماره 22.
فلاحی، سارا.1386.بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد (تا پایان قطعنامه 1747 شورای امنیت). پژوهشنامه علوم سیاسی. شماره 6.
قنبرلو، عبداله. 1388.مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‌ای. فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره 46.
قهرمانپور، رحمان.(1387).رویکرد حکومت‌های بزرگ به موضوع هسته‌ای. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
کرمی، جهانگیر.1389.روابط ایران و روسیه در سال‌های 1368 تا 1388، بسترها، عوامل و محدودیت‌ها. مطالعات اوراسیای مرکزی. سال سوم. شماره 6.
کشاورزی، محمد، مصطفی سلاطین، محمد آفتابی، و محسن زارع.(1388). آشنایی با سند چشم‌انداز. تهران: نشر امیرکبیر.
کوزه گر کالجی، ولی.1387.تاملی بر سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین. گزارش. سال هفدهم. شماره 98.
متقی، ابراهیم. 1388.همکاری‌های نامتقارن ایران وامریکا در دوران اوباما. فصلنامه‌ی بین‌المللی روابط خارجی. سال اول. شماره 3.
ملکی فر، عقیل و محمد شالچی فر.1384.راهنمای گام به گام پیاده سازی کارت امتیاز متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی استراتژیک. مدیریت فردا. سال سوم. شماره 9و10.
موسی خانی، مرتضی، دادخواه، داود، و رقیه حسن زاده.1388.ارائه‌ی یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار. سال سوم.شماره 3.
میرکمالی، سید محمد.(1378).رهبری و مدیریت آموزشی. چاپ پنجم. تهران: نشر یسطرون.
نوری، وحید.1389.اولویتهای جغرافیایی_عقیدتی در سیاست خارجی دولت نهم. ره آورد سیاسی. شماره 27 و2