کلیدواژه‌ها = سیاست
بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 686-711

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار


واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 828-845

10.30507/jmsp.2021.255925.2146

میثم علیخانی؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی


شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 210-248

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 41-60

الهام فهام؛ مرتضی پرهیزکار