بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه‌ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو

نوع مقاله: گردآوری و مروری

نویسندگان

عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه‌های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد‌های حمایت‌گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده‌اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون‌نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست‌ محیطی، دانش بنیانی، عدالت‌محوری، مردم‌سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می‌باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین‌المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده‌اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون‌نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Iran's performance regarding the nine dimensions of resilient economy in comparison with corresponding indicators in the selected countries of the MENA and ECO

نویسندگان [English]

  • Lotfali Agheli
  • Morteza Ezzati
Faculty Member, Economic Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Resilient Economy is a new approach to the mainstream economics, which has been derived from the internal developments of the Iranian economy with regard to the components of power in the world. In this paper, the protectionism approaches to economics are referred; and the dimensions of a typical resilient economy are redefined. These dimensions consist of endogeneity, outward-orientation, food security, environmental sustainability, reliance to knowledge, justice, democracy, economic power and social capital. The corresponding indicators are derived from international reports; and Iran's rank is determined among the selected economies mentioned in Iran Vision 2025 , including selected MENA and ECO countries. According to calculations, Iran ranks eleventh among 21 countries. It takes a better situation in terms of economic power and endogeneity, but Iran gets worse position in terms of outward-orientation, democracy, justice and food security. In this study, rule of law, innovation index and environmental sustainability affect positively the resilience index. In order to achieve a resilient economy, Iran needs to expand trade and political ties with the selected countries and the world, strengthen democratic foundations, eliminate corruption and discrimination, and prioritize food security, invest in knowledge economy, guarantee rule of law and protect environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protectionism
  • Economic Power
  • Knowledge Economy
  • Justice
  • outward-orientation